Aki végrehajtható hatósági határozat alapján elhelyezett kiskorút attól, akinél a hatóság elhelyezte, annak beleegyezése nélkül, az elhelyezés tartós megváltoztatása céljából elvisz, illetve a kiskorút rejtve vagy titokban tartja, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Fontos, hogy a gyámhatóságnak azon határozata, amely kizárólag a szülői felügyelet gyakorlásáról rendelkezik, nem tekinthető a kiskorú elhelyezéséről rendelkező határozatnak.

A bűncselekményt tettesként nemcsak a szülő vagy a hozzátartozó követheti el.

Elkövetési magatartás a kiskorú elvitele, rejtve, illetve titokban tartása.

Súlyosabban minősül a bűncselekmény, ha az elkövető az elvitelkor erőszakot, illetve az élet vagy a testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetést alkalmaz. Ez esetben bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.