A nemzetközi jog nem tartalmaz arra vonatkozó szabályokat, hogy az egyes szuverén államok kormányzata hogyan nézzen ki, milyen intézményekkel működjön.

Ezek ugyanis az állam szuverenitása körébe tartozó kérdések, amelyeket időnként akár több évszázados hagyományok határozhatnak meg. Az egyetlen fontos szempont az, hogy az állam területén működő kormányzat tényleges hatalmat gyakoroljon.

A kormányelismerés két esetben vetődhet fel: ha egy államon belül alkotmányellenes úton kerül pozícióba egy kormányzat, vagy ha több, egymással versengő kormányzat létezik egy államon belül.

Főszabály szerint az alkotmányos úton lezajlott hatalomváltozás esetén nincs szükség az új kormány elismerésére, azonban az alkotmányellenesen hatalomra került kormányok esetében különböző elvek alapján dönthetnek az államok az új kormány vonatkozásában.

A Tobar-elv lényege, hogy egy alkotmányellenesen hatalomra jutó kormányzat addig nem ismerhető el, amíg demokratikus módon (pl. választás útján) meg nem erősítette a pozícióját, ezzel szemben az Estrada-elv értelmében az államoknak tartózkodniuk kell más államok kormányzatának elismerésétől vagy annak megtagadásától, hiszen egy ilyen jellegű állásfoglalás összeférhetetlen az állami szuverenitással.