A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint nem jár kötelesrész annak, akit az örökhagyó végintézkedésében érvényesen kitagadott.

A kitagadás csak akkor érvényes, ha annak okát a végintézkedés kifejezetten megjelöli.

Kitagadási okok:
Ha a kötelesrészre jogosult:
a) az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne
b) az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el
c) az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört vagy sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el
d) az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezettségét súlyosan megsértette
e) erkölcstelen életmódot folytat
f) akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek és a büntetését még nem töltötte ki
g) a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá.

A nagykorú leszármazót az örökhagyó a vele szemben tanúsított durva hálátlanság miatt is kitagadhatja.

A szülőt az örökhagyó a sérelmére elkövetett olyan magatartás miatt is kitagadhatja, amely a szülői felügyeleti jog megszüntetésére ad alapot.

Házastársát az örökhagyó házastársi kötelességét durván sértő magatartása miatt kitagadhatja.

Megbocsátás
Abban az esetben, ha a kitagadás okát az örökhagyó végintézkedése előtt megbocsátotta, akkor a kitagadás érvénytelen, és az örökös igényt tarthat a kötelesrészre.
De, ha a kitagadás okát az örökhagyó csak a végintézkedése után bocsátotta meg, akkor a kitagadás (a végintézkedés visszavonása nélkül) hatálytalanná válik.