Közös tulajdonról akkor beszélünk, ha ugyanazon az ingóságon, vagy ingatlanon több személyt illet meg tulajdonjog. Egyenlő, vagy akár különböző hányadok szerint is lehet több tulajdonosa egy dolognak.

Ingatlan közös vásárlásával, ráépítéssel, közös örökléssel, házassági vagyonközösség vagy társasházszerződés útján is keletkezhet közös tulajdon. Amennyiben bármelyik tulajdonostárs nem kívánja a továbbiakban fenntartani a tulajdonközösséget, érdemes kezdeményezni a közös tulajdon megszüntetését.
A tulajdonközösség megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti. Erről a jogról való lemondás semmis.

Elsősorban a felek megállapodása az irányadó közös tulajdon megszüntetésénél. Amennyiben nem sikerül konszenzusra jutni, érdemes bírósághoz fordulni.
A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint a közös tulajdon megszüntetésének sorrendje a következő: természetbeni megosztás, tulajdonostárs tulajdoni hányadának megváltása, társasházzá alakítás, árverési értékesítés.
A bíróság az egyes lehetőségeket megvizsgálva hoz döntést. Azonban nem hozhat olyan döntést, amely ellen valamennyi tulajdonostárs tiltakozik.