Mit lehet megtenni a közös dologgal, vagy miként lehet megszüntetni a továbbiakban már nem kívánt közös tulajdont. Ezekre próbálunk választ adni az alábbi bejegyzésben.

A Ptk. közös tulajdon megszüntetéséről szóló szabályai szerint a közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti, s e jogáról a tulajdonostárs érvényesen nem mondhat le.

A közös tulajdon tárgyait elsősorban természetben kell megosztani. Amennyiben ez indokolt, a bíróság a közös tulajdon tárgyainak egy részét vagy valamennyi tárgyat ellenérték fejében egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja, ehhez azonban szükséges a tulajdont megszerző tulajdonostárs beleegyezése is.

Amennyiben a közös tulajdon természetben való megosztása valamilyen okból kifolyólag nem lehetséges, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell és az értékesítésből befolyt ellenértéket kell a tulajdonostársak között tulajdonhányadaik arányában szétosztani. Fontos azonban, hogy értékesítés esetén is megilleti az elővásárlási jog a tulajdonostársakat harmadik személyekkel szemben. Ebben az esetben a Ptk. az elővásárlási jogról szóló általános szabályai rendeli alkalmazni. Legyen szó a közös tulajdon tárgyának, ellenérték fejében valamely tulajdonostárs tulajdonába adásáról vagy a közös tulajdon tárgyainak árverésen történő értékesítéséről, a bíróság a legkisebb vételárat ítéletben állapítja meg.

A Ptk. speciális szabályokat is tartalmaz, amennyiben a közös tulajdon tárgya ingatlan. A bíróság a Ptk. szerint például jogosult a tulajdonostárs tulajdoni hányadával arányos használati jogot alapítani arra a közös tulajdonban lévő ingatlanra, melyben a tulajdonostárs benne lakik.