Abban az esetben, ha valaki nem szeretne örökölni, többféle lehetőség is a rendelkezésére áll. Szerződés keretében lemondhat az örökségről, még az örökhagyó életében, vagy az örökhagyó halála után visszautasíthatja az örökséget.

A törvényes öröklésre jogosult az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben lemondhat az örökség egy részéről vagy a teljes örökségről. Fontos megjegyezni, hogy ezt a szerződést csak abban az esetben lehet megkötni, ha az örökhagyó még életben van.
A lemondás egy kétoldalú jognyilatkozat, ami eltérő megállapodás hiányában a kötelesrészről való lemondást is jelenti.

A más javára történő lemondás főszabály szerint arra az esetre szól, ha a meghatározott személy az örökhagyó után egyébként is örököl. A leszármazó lemondása általában a többi leszármazó javára történik.

A lemondás a felek eltérő megállapodásának hiányában kiterjed arra a vagyonra is, amelyet az örökhagyó a lemondás után szerzett, vagy, amivel a lemondó hányada utóbb másnak a kiesése folytán növekszik. Ez alól kivételt képez az olyan rendkívüli mértékű vagyonnövekedés, amelynek tudatában vélhetően nem tettek volna lemondó nyilatkozatot.

A lemondás történhet ingyenesen, vagy visszterhesen.

A lemondásról szóló szerződés az örökhagyó életében még felbontható, vagy módosítható.