Az ajándékozási szerződés olyan nem visszterhes szerződés, amely alapján tulajdonátruházás történik, az ajándékozó a dolog tulajdonjogának átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.

A törvény szabályozza azokat az eseteket is, amikor az ajándékozó visszakövetelheti az általa adott ajándékot a megajándékozott személytől.

Az ajándék visszakövetelésének egyik esete, amikor az ajándékozó saját mindennapi életének legszükségesebb költségeit sem tudja fedezni, ezért visszakéri az ajándékot feltéve, hogy az ajándék még megvan és a visszakövetelése a megajándékozott létfenntartását nem fenyegeti. Ilyenkor az ajándékozó tényleges helyzetét vizsgálja a bíróság. Amennyiben visszakövetelhető az ajándék az ajándékozó vállalhatja rendszeres járadék fizetését az ajándékozó részére az ajándék visszaadása helyett.

Az ajándék abban az esetben is visszakövetelhető, ha a megajándékozott súlyos jogsértést követ el az ajándékozóval szemben, ilyenkor az ajándék helyébe lépett érték is visszakövetelhető.

Ajándékozási szerződés elkészítéséhez ügyvéd vagy közjegyző közreműködése szükséges.