Kötelező igénybe venni a fizetési meghagyásos eljárást, ha a követelés összege a hárommillió forintot nem haladja meg, pénz fizetésére irányul és lejárt, feltéve, hogy nem tartozik a kizárt esetek közé.

Tehát a nagyobb összeg esetében – maximum harmincmillió forint – is lehetőség van az igénybevételére, ám az nem kötelező. A kötelező eset a hárommillió forint alatti összegű követelés érvényesítése.

A kizárt esetek közé tartoznak – tehát nincs helye a fizetési meghagyásos eljárásnak – az Fmhtv. szerint, ha a feleknek (a jogosultnak vagy az adósnak) nincs ismert belföldi kézbesítési címe (azaz lakó- vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete); a követelés munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból, a sporttörvény alapján kötött munkaszerződéses jogviszonyból, szakképzés során kötött tanulószerződésből eredő jogviszonyból, nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgatói munkaszerződésből eredő jogviszonyból, illetve szociális szövetkezettel és foglalkoztatási szövetkezettel létesített tagi munkavégzési jogviszonyból, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kp.) meghatározott közszolgálati vagy közigazgatási szerződéses jogviszonyból ered és az ügy tárgya a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény; a követelés összege a 30 millió forintot meghaladja; a követelés zálogjogi jogviszonyból ered; az eljárásban több jogosult vagy több kötelezett szerepel és a főkövetelések között több (nem azonos) követelés szerepel.

A kizárt esetekben a követelés kizárólag polgári peres úton, bíróság előtt történő érvényesítése lehetséges. Külön kiemelnénk, hogy egy polgári peres eljárás esetén a nem természetes személy félnek a jogi képviselet kötelező!

Amint láthatjuk fentebb, a munkaviszonnyal kapcsolatos tartozások nagy része kiesik az fmh .eljárás esetei közül, illetve a követelés összegének felső határa is van. Ilyen esetekben is érdemes ügyvédhez fordulni, hiszen a fizetési felszólítás lehetősége nincs korlátozva.

A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző az ország egész területére illetékes. Bármelyik közjegyzőnél igénybe vehető a szolgáltatás, illetve ha ügyvédi szolgáltatásként vesszük igénybe, az elektronikus rendszer véletlenszerűen sorsolja ki az eljáró közjegyző személyét. Ne lepődjünk meg, ha egy budapesti adóssal szemben kérjük az fmh. kibocsátását, és egy pécsi közjegyző jár el: az elektronikus rendszer teszi lehetővé a véletlenszerűséget.