Az örökség visszautasítására az öröklés megnyílását, azaz az örökhagyó halálát követően van lehetősége az örökösnek.

Fontos kiemelni, hogy nem lehet visszautasítani az örökségnek csak egy bizonyos részét – pl. csak az adósságot – hanem a visszautasítás csak az örökölt vagyon teljes egészére tehető meg.

Az örökség visszautasítása helyett más lehetősége is van, amennyiben adóssággal terhelt hagyatékot örökölt, pl. megegyezhet a hitelezőkkel a hagyatéki tárgyaláson az adósság tárgyában.

Tévhit, mely szerint az örökösnek saját vagyonából kell a megörökölt adósságot, vagy hitelt kifizetnie az alábbiak szerint.

Az örökhagyó még életében felhalmozott adósságaiért az örökös a saját vagyonával nem felel, csupán az örökölt vagyon erejéig tartozik helyt állási kötelezettséggel az adósság vonatkozásában.

Az örökös saját vagyonával a hagyatéki eljárás során felmerülő költségekért felel.