Ebben az esetben lehetőség van az európai fizetési meghagyásos eljárás megindítására. Ez egy alternatív igényérvényesítési eszközként áll rendelkezésünkre, lejárt pénzkövetelésünk érvényesítésére határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben.

Az eljárásra irányadó az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Eufmhr.), illetve az olyan eljárási kérdésekben pedig – amelyekről a rendelet kifejezetten nem rendelkezik – a nemzeti jogot – Magyarország esetén elsősorban az Fmhtv. és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényt (Pp.) – kell alkalmazni.

Magyarországon európai fizetési meghagyásos eljárásra a közjegyzőknek van hatásköre. A kérelmeket kizárólag – még jogi képviselővel is – papíralapon és csak a közjegyzőhöz lehet benyújtani, aki azt papíralapon is kézbesítteti a feleknek. A kérelem ezen eljárásban is bármelyik közjegyzőhöz benyújtható, ám csakis személyesen, az erre rendelt nyomtatványon.