Amennyiben az fmh-t az adós nem vette át, azaz postai kézbesítés esetén „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a közjegyzőhöz, azt az ellenkező bizonyításáig a kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Kiemelendő, hogy lehetősége van az adósnak bizonyítania a körülményt, amely miatt nem tudta átvenni, tehát amely miatt „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza. Amennyiben az irat az „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza, a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni azt: beáll a kézbesítési fikció.

Mint ahogy már említettük, az adós a kézbesítési fikció beálltáról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, de csak a fikció beállta napjától számított 3 hónapon belül kézbesítési kifogást terjeszthet elő a közjegyzőnél, amennyiben a kézbesítés nem volt szabályszerű, illetve az adós önhibáján kívüli okból nem tudta átvenni az iratot. Természetesen mindezt igazolni kell a közjegyzőnél (pl. rossz címhely, tehát a cím nem az adós bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye), ezen felül az egyéb önhibán kívüli okot részletesen elő kell adni a közjegyzőnek írott beadványban.