Öröklési szerződésről akkor beszélünk, ha az örökhagyó (még életében) a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében örökösévé nevezi, cserébe a másik fél pedig kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve a gondozás teljesítésére.

Az öröklési szerződés tehát a végintézkedés egyik fajtája, melynek feltétele, hogy a juttatásban részesülő túlélje az örökhagyót.

Az így, öröklési szerződéssel lekötött vagyonról rendelkezni már nem lehet. E tilalmat biztosítja az a szabály is, mely szerint ingatlan esetében a szerződő fél javára elidegenítési és terhelési tilalmat lehet bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba.

Az öröklési szerződés csak írásban köthető, jogszabályban rögzített feltételekkel, érvényességéhez tanúk közreműködése is szükséges.

A szerződés nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén az örökhagyó (a tartási szolgáltatások jogosultja) kérheti az öröklési szerződés megszüntetését.