Főszabály szerint osztható szolgáltatás egy részére vonatkozó szerződésszegés esetén a szerződésszegés jogkövetkezményei erre a részre következnek be, kivéve, ha a jogkövetkezmények részleges alkalmazása a jogosult lényeges jogi érdekét sértené.

Jogi szempontból a természetben osztható szolgáltatás is oszthatatlan, ha a felek a szerződésben az együttes szolgáltatásban állapodtak meg, mert ezáltal a szolgáltatást jogilag oszthatatlanná tették.

A bírói gyakorlatban osztható a szolgáltatás akkor, ha fizikailag bontható részekre, hogy minden rész külön is használható, oszthatatlan viszont a szolgáltatás, ha fizikailag nem lehet külön részekre bontani, vagy ha fizikailag osztható ugyan, de a megosztással keletkező részek önmagukban nem alkalmasak a jogosult szerződési érdekének kielégítésére. Ennek alapján mindig osztható például a pénzszolgáltatás.