A megrongálás a dolog állagának olyan károsítását jelenti, amelynek folytán annak értéke az eredeti állapothoz képest csökken.

Ennél a fordulatnál nem feltétlenül szükséges, hogy a károsítás a vagyontárgy használhatóságára kihasson, azt kizárja, hanem az is elegendő, ha a fizikai behatás a dolog esztétikai megjelenését és ezáltal az értékét csökkenti (pl. gépkocsi fényezésének megsértése, épület falának festékkel történő elcsúfítása).

Befejezetté az eredmény – a kár – bekövetkezésével válik. Az elkövetési magatartás végrehajtása – kár hiányában – a rongálás kísérletének megállapítására alkalmas. A kár a vagyonban okozott értékcsökkenés.

A dolog megrongálása esetén a kár a dolog eredeti állagának helyreállításával kapcsolatban felmerült költséggel azonos. Ez a költség magában foglalja az általános forgalmi adót. A megrongált dolog tulajdonosának ugyanis a javítás ellenszolgáltatásaként az általános forgalmi adót is meg kell fizetnie, ennek folytán az erre jutó összeg valóságos értékcsökkenés a vagyonában.

A rongálás jogi minősítését az okozott kár nagysága, az elkövetés tárgyának fokozott védettsége, valamint a végrehajtás módjának, eszközének veszélyessége határozza meg.

Szabálysértést valósít meg a szándékos rongálás, ha az okozott kár az ötvenezer forintot nem haladja meg.
A Btk. értelmében egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a rongálás, ha az kisebb (ötvenezer-egy és ötszázezer forint közötti) kárt okoz, vagy a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálást falfirka elhelyezésével vagy bűnszövetségben követik el.