Szóbeli végrendeletet az tehet, aki életét fenyegető olyan rendkívüli helyzetben van, amely írásbeli végrendelet tételét nem teszi lehetővé.

Az életet fenyegető rendkívüli helyzet akár a végrendelkező személyében rejlő belső ok folytán, akár a végrendelkezőre kívülről ható ok miatt fennállhat.

Életet fenyegető rendkívüli helyzet megvalósul akkor, ha a végrendelkező egészségében hirtelen, minden előzetes betegség nélkül áll be az életet fenyegető állapot. Annak megállapítása, hogy a végrendelkező az életét fenyegető helyzetben volt-e, bizonyos eseteben orvosszakértői kérdés lehet.

További fontos objektív feltétel, hogy az adott helyzetben írásbeli végrendelet tétele nem lehetséges, mindezt a végrendelkező fizikai és pszichikai állapotát is figyelembe véve lehet megállapítani és megítélni.