A szülői felügyeleti jog jogokat és kötelezettséget jelent, ami a következőket foglalja magában: a kiskorú gyermek neve meghatározásának, gondozásának, nevelésének, tartózkodási helye meghatározásának, vagyona kezelésének, törvényes képviseletének jogát és kötelességét, a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak a jogát.

Abban az esetben, ha a különélő szülők nem tudnak megegyezni abban a kérdésben, hogy melyikük gyakorolja a közös kiskorú gyermek(ek) felett a szülői felügyeleti jogokat, a bíróság dönt.

A bíróság a döntés során azt mérlegeli, hogy a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése miként biztosítható a legkedvezőbben.

A bíróság kétféle döntést hozhat:
A) az egyik szülőnek adja a szülői felügyeleti jog teljes körű gyakorlását, vagy
B) meghatározza, hogy az egyes szülői felügyeleti jogokat és kötelezettségeket melyik szülő és milyen módon gyakorolja.

A bíróság csak a szülők megállapodása esetén dönthet közös szülői felügyeletről, vagyis a szülők megállapodásának hiányában közös szülői felügyeletet nem rendelhet el.

A közös szülői felügyelet gyakorlása során, a különélő szülőknek biztosítaniuk kell gyermekük kiegyensúlyozott életvitelét. Ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők valamely kérdésben nem tudnak megállapodni (a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével) a gyámhatóság dönt.