Tanúként nem hallgathatóak ki az alábbi személyek:

a) védő, olyan kérdés vonatkozásában, amelyről védői tevékenysége ellátása során szerzett tudomást,
b) a titoktartási kötelezettsége alól nem kapott felmentést, olyan kérdés kapcsán, amely minősített adatnak minősül.

A titoktartási kötelezettség az annak alapjául szolgáló jogviszony megszűnése után is fennmarad.

Külön jogszabály tartalmazza azt, hogy a titoktartási kötelezettség alól való felmentésre mely szerv vagy hatóság az illetékes.

A törvény lehetőséget ad a tanúvallomás megtagadására is. Ez alapján a tanúvallomást megtagadhatja többek között a felek bármelyikének hozzátartozója, valamint az, aki a tanúvallomás folytán magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az azzal kapcsolatos kérdésben, továbbá az a személy is, aki hivatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a tanúvallomással titoktartási kötelességét sértené meg, kivéve, ha az érdekelt e kötelesség alól felmentette.