Társasházat az ingatlan valamennyi tulajdonostársa vagy az ingatlan tulajdonosa alapító okiratban kifejezett alapítási elhatározással létesíthet.

Az alapításhoz a társasház tulajdonnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges (csatolni kell az ingatlan-nyilvántartási iratokhoz). A közös képviselő (intézőbizottság elnöke) köteles megőrizni az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott alapító okirat egy példányát.

Az alapító okiratban az alábbiakat kell meghatározni:
a) a külön tulajdonba kerülő lakásokat, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket
b) a közös tulajdonban álló épületrészekből és a földrészletből az egyes tulajdonostársakat megillető (a külön tulajdonba kerülő lakáshoz tartozó) tulajdoni hányadot és ezek meghatározásának módját
c) a közös tulajdonba kerülő épületrészeket
d) a közösség közös nevét, amely egyéb megjelölés hiányában a társasház címe, a társasház megjelöléssel együtt és
e) az ingatlan-nyilvántartás szabályai által megkívánt egyéb adatot, jogot és tényt.

Az alapító okirat módosításáról kizárólagos hatáskörében a közgyűlés dönt. A módosításához (főszabály szerint) valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges és a változást be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak.

Az alapító okiratot és annak módosítását közokiratba vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.