A tartási szerződés értelmében a tartásra kötelezett köteles a tartásra jogosult szükségleteinek és körülményeinek megfelelő ellátására, valamint gondozására, a tartásra jogosultat pedig az ellenszolgáltatás nyújtás kötelezettsége terheli. A felek kötelesek a szerződést írásba foglalni. A tartásra kötelezett köteles a tartásra jogosult lakhatásának biztosítására, élelemmel és ruházattal való ellátásárára, gondozására, betegsége esetén ápolására és gyógyíttatására, halála esetén illő eltemettetésére. A tartásra jogosult halálával a szerződés megszűnik.