A tartási szerződés ingyenesen, illetve ellenszolgáltatás fejében is megköthető. A szerződés alapján a tartásra kötelezett arra kötelezi magát, hogy körülményeinek megfelelő ellátásban részesíti a tartásra jogosultat. Ideértve a jogosult étkeztetését, gondozását, betegsége esetén ápolását, illetve halála esetén illő eltemettetését.

A tartás ellenében, ingatlan tulajdonjogának átruházása is lehetséges. Ebben az esetben megfelelő biztosíték nyújtása szükséges a tartásra kötelezett részéről, ennek hiányában csupán az ingatlan terheként jegyezhető be a tartási jog az ingatlan-nyilvántartásba.