Ki igényelheti a babavárót?

Ki igényelheti a babavárót?

Foglaljuk össze, hogy ki és mikor igényelheti a Babaváró támogatást.

Ön akkor igényelhet Babaváró támogatást, ha:

házasságban él és mindkettőjük betöltötte a 21. életévét, de a feleség még nem töltötte be a 41. életévét vagy a veszélyhelyzet alatt tölti be a 41. életévét és annak megszűnését követő 30. napig benyújtja a kölcsönigénylést,

– legalább a házaspár egyik tagjának van 3 év folyamatos, maximum 30 napig megszakított, vagy a veszélyhelyzet időtartama alatt megszakított társadalom biztosítási jogviszonya (TB),

– mindketten rendelkeznek magyarországi lakcímmel,

büntetlen előéletű mindkét fél és nincs a NAV-nál nyilvántartott köztartozásuk (veszélyhelyzet időtartama alatt és annak megszűnését követő 30. napig benyújtott kölcsönkérelmek esetén 2020. március 10-én fennállt állapot szerint kell nyilatkozni),

– egyikük sem szerepel a KHR rendszerben (régi nevén BAR lista) mulasztás miatt,

– a 44/2019. Korm. rendelet jogosultsági feltételeinek megfelelnek,

– valamelyiküknek van min. 100 000 Ft összegű munkabérből vagy vállalkozásból származó jövedelme,

hitelképesnek minősül az adott bank saját elbírálása alapján.

A meghatalmazott által történő kölcsönigénylés különös méltánylást érdemlő esetben, a bank egyedi engedélyével történhet.

Ki igényelheti a babavárót?

GYED 2021

A 2021-es GYED összegére vonatkozó számításokat ismertetjük ezen bejegyzésünkben. 

A GYED összege a figyelembe vehető átlagjövedelem naptári napi átlagának 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. 2020-ban (tavaly) a minimálbér összege 161.000 Ft volt, így a GYED maximális összege így jött ki: 161.000 Ft x 2 x 0,7 = 225.400 Ft.

Mivel a minimálbér összegéről 2020. év végéig nem sikerült megállapodni, ezért 2021-ben a minimálbér továbbra is 161.000 Ft-tal indul, így ennek következményeként a GYED 2021. évi összegei sem változnak januárban.

Amennyiben a munkaadói és munkavállalói oldal egyezségre tud jutni egy magasabb összegű minimálbérről, akkor annak megfelelően (a fenti számítás alapján) a GYED 2021 évi összege is növekedni fog.

Ki igényelheti a babavárót?

Apaság megállapítása iránti per

Az apaság megállapítása iránti per célja az apa személyének megállapítása. Előfordulhat olyan eset, hogy a gyermek apjának személye nem megállapítható.

A magyar szabályozás alapján a gyermeke apjának elsősorban azt a férfit kell tekinteni, akivel az anya a gyermek fogamzási idejének kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állt.

A felek között fennálló házassági kötelék hiányában a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki az anyával – élettársi kapcsolatuk fennállása alatt – reprodukciós eljárásban vett részt és a származás a reprodukciós eljárás következménye.

Amennyiben a felek nem álltak házassági kötelékben és reprodukciós eljáráson sem vettek részt, úgy a gyermek apjának azt a férfit kell tekinteni, aki apai elismerő nyilatkozatot tesz a gyermek vonatkozásában.

A fentiek hiányában bíróság előtt pert indíthat az anya, gyermeke és az apa is, hogy az apa személye megállapításra kerüljön.

Ki igényelheti a babavárót?

Ki jogosult diplomás GYED-re?

Diplomás GYED-re az az anya jogosult, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

– az általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem biztosított, vagy a gyermeke születését megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),
– a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben – a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével – teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe.

Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.
– a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
– a gyermeket saját háztartásában neveli,
– magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
– a gyermeke születésének időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A vér szerinti apa akkor lehet jogosult diplomás GYED-re, ha az anya meghal, vagy a fent felsorolt feltételek valamelyikének nem felel meg. A vér szerinti apának a diplomás GYED – anyára vonatkozóan felsorolt – valamennyi jogosultsági feltételének meg kell felelnie.

2020. január 1-től az a diplomás GYED-ben részesülő anya (illetve apa) is jogosult lehet diplomás GYED-re, akinek az ellátás folyósítása alatt vagy annak megszűnését követő 1 éven belül születik meg az újabb gyermeke.

Ki igényelheti a babavárót?

Szülők részmunkaidős foglakoztatása

A gyermeket nevelő szülőknek lehetőségük van munkáltatójuknál kérvényezni a részmunkaidős foglalkoztatást.
Az 1 gyermeket nevelő munkavállaló ajánlatára a gyermek 4 éves koráig, a 3 vagy több gyermeket nevelő munkavállaló ajánlatára pedig a gyermek 6 éves koráig köteles a munkáltató a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.

E részmunkaidős foglalkoztatást az apuka és az anyuka is jogosult igényelni. Az ilyen okból történő munkaszerződés módosítást a munkáltató nem tagadhatja meg.

 

Ki igényelheti a babavárót?

Csok és Babaváró hitel igénylése a tevékenységüket ideiglenesen szüneteltető katás vállalkozók esetében

Több ezer olyan katás egyéni vállalkozó volt kénytelen szüneteltetni tevékenységét az elmaradó bevételek miatt, aki nem tudta fizetni még az adóját sem, és nincs azon szerencsések között, akiknek három hónapig elengedik a fizetési kötelezettségét.
Ez azonban visszaüthet egy esetleges hitelfelvétel, csok támogatás vagy Babaváró hitel igénylés során.
Mivel a katások több mint 90%-a egyéni vállalkozó, számukra adott a lehetőség, hogy egy hónaptól két évig szüneteltessék a tevékenységüket. Ez azzal jár, hogy amikor teljes hónapban szünetel a tevékenység, akkor arra a hónapra nem kell megfizetniük a 25, 50 vagy 75 ezer forintos kata adót.
A Bankmonitor.hu szakértői felhívják a figyelmet arra, hogy egy ilyen szüneteltetés alapjaiban befolyásolja a hitelképességet lakáshitel, személyi kölcsön, csok támogatás vagy éppen Babaváró igénylése esetén. A bankoknak egy új hitel kihelyezésekor ugyanis meg kell vizsgálniuk, hogy az ügyfél rendelkezik-e a hiteltörlesztő megfizetéséhez szükséges jövedelemmel, illetve a jövedelemforrás megfelelően stabil-e ahhoz, hogy várhatóan a futamidő végéig teljesíteni tudja a szerződésben vállalt feltételeket.
Értelemszerűen egy, a bevételek elmaradása miatt szüneteltetett egyéni vállalkozás aligha számít stabil jövedelemforrásnak, ezért a bankok a szüneteltetés alatt nem hitelezik az egyéni vállalkozókat. A szüneteltetés vége sem jelent azonban feltétlenül azonnali hitelképességet, a bankok ilyenkor egyedileg – a szüneteltetésben töltött idő, az ismét aktív hónapok száma és a céges múlt alapján – döntenek a hitelezhetőségről.

forrás: mfor.hu