Mediáció

Mediáció

A mediáció egy úgynevezett alternatív vitarendezési eljárás, melynek célja a per megelőzése, így nem is jogi útra tartozik.

A mediátor egy harmadik semleges fél, aki speciális vitarendező technikát alkalmazásával a konfliktus tényleges megoldására törekszik, a felek tehát nem kerülnek vesztes-nyertes pozícióba.

A részvétel alapvetően önkéntes, de bizonyos esetekben a bíróság is elrendelheti a mediáción való részvételt: ennek következtében legalább egy ülésen kötelező megjelenni, a teljes eljáráson való részvétel és a mediációs döntés meghozatala nem kötelező.

A mediációi előnyei közé tartozik például, hogy szemben a bírósági úttal lényegesen gyorsabb és olcsóbb eljárás, a döntést a felek közösen hozzák meg, a teljesítés önkéntes.

Mediációs eljárással találkozhatunk házastársak esetében a bontóper megindítása előtt, illetve alatta. Szülői felügyelettel kapcsolatos perek esetében a szülői felügyelet megfelelő gyakorlása, az együttműködés és a kapcsolattartás biztosítása érdekében kerülhet rá sor.

Gyámhatósági eljárásban sem ismeretlen a mediáció, a szülők közötti együttműködés, különélő szülő jogainak biztosítása, és a kapcsolattartásra vonatkozó előírások betartásának érdekében. Mindhárom esetben lehetséges, hogy a felek kérelmére indul meg az eljárás, illetve a bíróság / gyámhatóság rendelkezése alapján.

Forrás: Szeibert Orsolya – Családi Jog

Mediáció

Házasság, mint jogintézmény

A házasság intézményét a Magyar Alaptörvény védi mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját.

A házasság a felek részéről egyfajta elköteleződést jelent egymás mellet és rendszerint véglegességre irányultságot fejez ki, melynek célja egymás kölcsönös támogatása és a gyermekvállalás.

Házasságról jogi értelemben akkor beszélhetünk, ha a Polgári Törvénykönyv értelmében vett kijelentéssel a felek  az anyakönyvvezető előtt kifejezik akaratukat.

A törvény vélelmezi, hogy ha van házasság, akkor van életközösség is. A házasság létezése és érvényessége két különböző elhatárolást igényel. Létező a házasság, ha a felek személyesen és együttesen megjelentek az anyakönyvvezető előtt, valamint igenlő válasszal kifejezték szándékukat. Amennyiben a házasság ily módon létrejött, ebben az esetben beszélhetünk érvényes házasságról. 

A magyar jog szerint házasság felbontására kizárólag bíróság által van mód.

Mediáció

Ki igényelheti a babavárót?

Foglaljuk össze, hogy ki és mikor igényelheti a Babaváró támogatást.

Ön akkor igényelhet Babaváró támogatást, ha:

házasságban él és mindkettőjük betöltötte a 21. életévét, de a feleség még nem töltötte be a 41. életévét vagy a veszélyhelyzet alatt tölti be a 41. életévét és annak megszűnését követő 30. napig benyújtja a kölcsönigénylést,

– legalább a házaspár egyik tagjának van 3 év folyamatos, maximum 30 napig megszakított, vagy a veszélyhelyzet időtartama alatt megszakított társadalom biztosítási jogviszonya (TB),

– mindketten rendelkeznek magyarországi lakcímmel,

büntetlen előéletű mindkét fél és nincs a NAV-nál nyilvántartott köztartozásuk (veszélyhelyzet időtartama alatt és annak megszűnését követő 30. napig benyújtott kölcsönkérelmek esetén 2020. március 10-én fennállt állapot szerint kell nyilatkozni),

– egyikük sem szerepel a KHR rendszerben (régi nevén BAR lista) mulasztás miatt,

– a 44/2019. Korm. rendelet jogosultsági feltételeinek megfelelnek,

– valamelyiküknek van min. 100 000 Ft összegű munkabérből vagy vállalkozásból származó jövedelme,

hitelképesnek minősül az adott bank saját elbírálása alapján.

A meghatalmazott által történő kölcsönigénylés különös méltánylást érdemlő esetben, a bank egyedi engedélyével történhet.

Mediáció

GYED 2021

A 2021-es GYED összegére vonatkozó számításokat ismertetjük ezen bejegyzésünkben. 

A GYED összege a figyelembe vehető átlagjövedelem naptári napi átlagának 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. 2020-ban (tavaly) a minimálbér összege 161.000 Ft volt, így a GYED maximális összege így jött ki: 161.000 Ft x 2 x 0,7 = 225.400 Ft.

Mivel a minimálbér összegéről 2020. év végéig nem sikerült megállapodni, ezért 2021-ben a minimálbér továbbra is 161.000 Ft-tal indul, így ennek következményeként a GYED 2021. évi összegei sem változnak januárban.

Amennyiben a munkaadói és munkavállalói oldal egyezségre tud jutni egy magasabb összegű minimálbérről, akkor annak megfelelően (a fenti számítás alapján) a GYED 2021 évi összege is növekedni fog.

Mediáció

Apaság megállapítása iránti per

Az apaság megállapítása iránti per célja az apa személyének megállapítása. Előfordulhat olyan eset, hogy a gyermek apjának személye nem megállapítható.

A magyar szabályozás alapján a gyermeke apjának elsősorban azt a férfit kell tekinteni, akivel az anya a gyermek fogamzási idejének kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állt.

A felek között fennálló házassági kötelék hiányában a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki az anyával – élettársi kapcsolatuk fennállása alatt – reprodukciós eljárásban vett részt és a származás a reprodukciós eljárás következménye.

Amennyiben a felek nem álltak házassági kötelékben és reprodukciós eljáráson sem vettek részt, úgy a gyermek apjának azt a férfit kell tekinteni, aki apai elismerő nyilatkozatot tesz a gyermek vonatkozásában.

A fentiek hiányában bíróság előtt pert indíthat az anya, gyermeke és az apa is, hogy az apa személye megállapításra kerüljön.

Mediáció

Ki jogosult diplomás GYED-re?

Diplomás GYED-re az az anya jogosult, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

– az általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem biztosított, vagy a gyermeke születését megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),
– a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben – a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével – teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe.

Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.
– a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
– a gyermeket saját háztartásában neveli,
– magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
– a gyermeke születésének időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A vér szerinti apa akkor lehet jogosult diplomás GYED-re, ha az anya meghal, vagy a fent felsorolt feltételek valamelyikének nem felel meg. A vér szerinti apának a diplomás GYED – anyára vonatkozóan felsorolt – valamennyi jogosultsági feltételének meg kell felelnie.

2020. január 1-től az a diplomás GYED-ben részesülő anya (illetve apa) is jogosult lehet diplomás GYED-re, akinek az ellátás folyósítása alatt vagy annak megszűnését követő 1 éven belül születik meg az újabb gyermeke.