+36 20 966 2061 info@jogomvan.hu
Jogi személy neve

Jogi személy neve

A jogi személy nevének kiválasztásakor 4 fontos alapelvet kell figyelembe venni:
1. A névnek különböznie kell minden más nyilvántartásba vett jogi személy elnevezésétől, úgy, hogy az összetévesztés lehetősége ne álljon fent. Ha egyszerre igényli több jogi személy ugyanazt az elnevezést, a kérelmét elsőnek benyújtót illeti meg a név viselésének joga.
2. A jogi személy elnevezése nem lehet megtévesztő, a valósággal ellentétes látszatot keltő név nem vehető nyilvántartásba.
3. A jogi személy formájára vonatkozó elnevezést fel kell tüntetni nevében.
4. Abban az esetben, ha a jogi személy neve tevékenységét is tartalmazza, azt a magyar helyesírás szabályainak megfelelően kell írni, beleértve a jogi személy típusát is.

Jogi személy neve

Jogi személy

Polgári jogi jogviszonyok alanya nem csak természetes személy, hanem jogi személy is lehet.

A jogi személy jogképes, azaz jogai és kötelezettségei lehetnek.

Jogképessége kiterjed minden olyan jogra és kötelezettségre, amely jellegénél fogva nem csupán az emberhez fűződhet. Ebből adódóan egy jogi személy például nem köthet házasságot. Viszont megilleti a jó hírnév védelme, illetve a névviseléshez fűződő jog.

A hatályos Polgári Törvénykönyv 5 jogi személytípust szabályoz: gazdasági társaság, alapítvány, szövetkezet, egyesülés és egyesület.

A jogi személynek saját névvel, székhellyel, tagjaitól, illetve alapítójától elkülönített vagyonnal, továbbá az ügyvezetését és képviseletét ellátó szervezettel kell rendelkeznie.

Nevének olyan mértékben kell különböznie a már nyilvántartásba vett, más jogi személyek nevétől, hogy azzal még véletlenül se legyen összetéveszthető (névkizárólagosság).

Székhelye, a jogi személy bejegyzett irodája, ahol biztosítani kell az iratok elérhetőségét, valamint a részére címzett üzleti, hivatalos küldemények fogadását.

Jogi személy neve

Tartozások elévülése

A tartozások elévülését a régi Polgári Törvénykönyv a jelenleg hatályoshoz képest eltérően szabályozta. A 2014. március 15-e előtt létrejött tartozások esetében, a régi szabályok érvényesülnek és a felszólító levél megszakítja az elévülési időt. Abban az esetben, ha a tartozás 2014. március 15-e után keletkezett a felszólító levél nem szakítja meg az elévülési időt, az a továbbiakban változatlanul megy tovább. Tehát a hatályos szabályok alapján bizonyos eseteket leszámítva 5 év után ezek a tartozások elévülnek. Kivételt képeznek a munkajogi igények, amik 3 év után elévülnek, illetve a tulajdoni igény, ami nem évül el, de a törvény egyéb kivételeket is meghatároz.
Az elévülést bírósági tárgyalás alkalmával nem lehet hivatalból figyelembe venni. Kizárólag akkor veszik figyelembe, amennyiben a kötelezett fél hivatkozik rá. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a követelés az elévülés ellenére behajtható. A végrehajtási jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény foganatosítása megszakítja.