Végrehajtás elrendelésének általános szabályai

Végrehajtás elrendelésének általános szabályai

A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon alapuló követeléseket bírósági végrehajtás útján, a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint kell végrehajtani.

A végrehajtást a bíróság a végrehajtható okirat kiállításával rendeli el. Végrehajtható okiratnak minősül többek között a végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői vagy bírósági okirat, a bíróság vagy a közjegyző által kiállított végrehajtási lap, valamint a bíróságnak a végrehajtást elrendelő, letiltó illetve átutalási végzése.

A végrehajtható okirat kiállításának törvényben rögzített feltételei vannak.
A végrehajtandó határozatnak kötelezést (marasztalást) kell tartalmaznia, jogerősnek, valamint véglegesen vagy előzetesen végrehajthatónak kell lennie, további követelmény, hogy az ügyészség és a nyomozó hatóság határozatával szemben további jogorvoslati lehetőség nincs, illetőleg a teljesítési határidő letelt.

A bíróság a végrehajtható okiratot a végrehajtást kérő kérelmére állítja ki. A kérelmet kellő példányban és törvényi szabályok szerint megfelelően kitöltött nyomtatványon kell előterjeszteni.

 

Végrehajtás elrendelésének általános szabályai

Devizahitel

Irodánk jelentős ideje foglalkozik devizahitel károsultakkal. Ez egy igen összetett és bonyolult, jogterület, így sokszor innovatív és komplex megoldásokra van szükség.

A devizahiteles ügyek megítélésénél fontos tisztában lenni azzal, hogy mikor indult meg a végrehajtási eljárás, esetlegesen az árverés is folyamatban van-e. Másik fontos szempont, hogy a károsult és bank között létrejött szerződés hatályos-e még, vagy már felmondásra került.

A devizahiteles ügyeknél az utóbbi években a károsultakra nézve mind kedvező, de sajnos mind kedvezőtlen változások is történt, hiszen a Kúria döntései rendre változatos képet mutatnak. A bankok is tisztában vannak ezzel a tendenciával, ebből kifolyólag nőtt a peren kívüli egyezségek száma.

Fontos, hogy devizahitel károsultként mielőbb ügyvédhez forduljunk, hiszen szinte mindig van optimális megoldás a fennálló tartozás csökkentésére, végrehajtási eljárás esetén pedig a további tartozás megszüntetésére, de ismert a családi csődvédelem intézménye is.