A Munka Törvénykönyvének 55§-a szabályozza a munkavégzés, illetve a rendelkezésre állás alól való mentesülés eseteit.

A munkavállalót hozzátartozójának halála esetén a mentesülés két munkanapra illeti meg. A törvény taxatíve felsorolja a hozzátartozók körébe tartozó személyeket:
– a házastárs,
– az egyeneságbeli rokon,
– az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek,
– az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér,
– az élettárs,
– az egyeneságbeli rokon házastársa,
– a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Temetési szabadság esetén a dolgozót távolléti díj illeti meg.

A rendes szabadságba nem lehet beleszámítani a temetés okán igénybevett napokat.