A tulajdoni lappal kapcsolatos fontosabb információkat részletezzük.

Főként ingatlan-adásvételi szerződések megkötése kapcsán merülhet fel az adott ingatlan tulajdoni lapján található közhiteles adatok pontos ismeretének szükségessége.

Az ingatlan-adásvételi szerződés megkötését megalapozó lépés a tulajdoni lap lekérése, amely könnyedén megtehető elektronikusan is Földhivatal oldaláról ügyfélkapun keresztül, jó hír, hogy magánszemélyek részére évi kettő tulajdoni lap lekérése áll rendelkezésre ingyenesen.

Az ingatlanok azonosítása vagy helyrajzi száma vagy címe alapján történik településenként.

A tulajdoni lap felépítését tekintve három római számozott részből áll:
–  az első rész foglalja magában az ingatlan számszerűsíthető adatait,
– a második részben találhatóak a bejegyzett jogok, tulajdonjogi információk,
– míg a harmadik részben az ingatlanra bejegyzett terhek kerülnek elhelyezésre, például jelzálogjog.