A tulajdonjoghoz kapcsolódó jogosultságok különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedése és a rendelkezés joga, amelyeket a tulajdonjog részjogosultságaiként szokás említeni. A birtoklás joga alapján a tulajdonos a lakását birtokában tarthatja, vagyis kizárhat onnan bárkit, rajta múlik, hogy egyáltalán kit enged be oda. A birtoklás joga alapján a tulajdonos birtokvédelmet is élvez, ami azt jelenti, hogy a jog eszközeivel a lakásba bejutni kívánó, vagy jogellenesen ott tartózkodó illetéktelen személyekkel szemben felléphet. Ismerjük a mondást: „Az én házam, az én váram.” A birtoklás joga általánosságban együtt jár a használattal, de nem kizárólagosan. A birtokos ugyanis jogosult a használatot másnak átengedni.
A másik részjogosultság tehát a használat joga, amely alapján a lakás tulajdonosa azon kívül, hogy sajátjának mondhatja az ingatlant, azt használhatja, abba be is költözhet, ott lakhat.
A hasznosítás és a hasznok szedésének joga alapján a tulajdonos megteheti például, hogy a lakást bérleti díj ellenében másnak biztosítja. Ez esetben a birtoklás és használat joga átkerül a bérlő részére.
A rendelkezési jog arra jogosítja a tulajdonost, hogy a lakást eladja, elajándékozza, tehát a tulajdonjogáról lemondva az ingatlant átruházza, vagy azt megterhelje, arra hitelt vegyen fel.
Bővebb információért keresse irodánkat bizalommal.