Hivatalos papírok visszaadása

Kérdés: Érdeklődni szeretnék, ha van egy jogi egyesület, akinek odaadtak hivatalos papírokat, hogy segítsenek egy ügy elindításában tavaly szeptember eleje óta, de eddig semmit nem tettek, majd jelezték üzenetben, hogy az iratokat kérnék vissza, azonban ez még nem történt meg, folyamatosan azt válaszolja, hogy az ügyvédeknél van a papír. Többször jelezték, hogy kérje vissza, mindig ezt a választ kapja, az ügyvédek elérhetőségét meg nem adják meg, hogy saját maguk kérjék vissza az iratokat. Mindemellett telefonon nem érik el, és csak halogat. Ez ügyben rendőrségre lehetséges-e feljelentést tenni vagy kérni a rendőrség segítségét, hogy végre visszakaphassák a saját hivatalos irataikat, hogy végre elindíthassák más úton a jogi procedúrát.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javasolt elsőként írásban, rövid határidő és megfelelő szankció kilátásba helyezésével felszólítani őket az iratok meghatározott helyen, módon történő átadására. Remélhetőleg, már önmagában ezzel célt tudnak érni.

Levéltitok

Kérdés: Egyesületem nevében egy önkormányzati Kft-től kértem árajánlatot terembérletre. Az ajánlatra elutasítást kaptam, és később egy másik lehetőségre adtak ajánlatot. A meghívott közéleti személy több fórumon és a sajtóban is nyilvánosságra hozta az elutasítás tényét. Védekezésként a település alpolgármestere a közösségi médiában nyilvánosságra hozta a teljes levelezést (kifényképezve, nevek kitakarásával, de a titulussal és az egyesület nevével, azaz egyértelműen beazonosíthatóan). Nem kért semmilyen felhatalmazást a közzétételhez. Kérdésem: megsértette-e a zárt küldeménynek tekinthető elektronikus levelezés (5 db levél) nyilvánosságra hozásával (gyakorlatilag illetéktelen személyeknek való átadással) a Btk. 224. paragrafusát?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jogi személy esetében is el lehet követni a levéltitok megsértését.

Polgári per

Kérdés: Többlethasználati díj miatt per indult ellenem. Tanúként a felperes kérte felesége vallomását. Mivel ők más megyében laknak, a felperes lakóhelye szerinti Járásbíróságon tett tanúvallomást a feleség, nem az ingatlan illetékességéhez tartozó Járásbíróságon. A hölgy végrehajtó helyettes, akinek munka kapcsolata van azzal a bírsággal, ahol tanúként meghallgatták. A kérdésem az lenne, hogy lehet-e tanú családtagnak egy végrehajtó helyettes, valamint tehet-e vallomást más illetékességi területéhez tartozó bíróságon?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által leírtak szerint nincsen olyan ok, amely miatt a felperes felesége ne tehetne tanúvallomást. Az illetékesség szerinti járásbíróság helyett másik járásbíróságon történő meghallgatását viszont nem tartjuk elképzelhetőnek.

Ki a gyilkos?

Kérdés: A, B és C egy karavánnal a Szaharán vonul át. A gyűlöli C-t, és elhatározza, hogy megöli őt úgy, hogy mérget tesz a kulacsába, C pedig máshonnan nem juthat vízhez. Ettől függetlenül B is elhatározta, hogy megöli C-t, anélkül, hogy tudta volna, hogy C vize már mérgezett. Egy pici lyukat ütött C kulacsán, hogy a víz lassan elfolyjon belőle, emiatt C néhány nappal később szomjan halt. Ki a gyilkos, A vagy B?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ez nem jogi jellegű kérdés. A választ iü. orvosszakértő tudná megmondani, hogy az esetlegesen bekerült méreg befolyásolhatta-e a halálesetet. Jogi értelemben mindkettő felel, a bizonyítékok értékelése után mondható meg, hogy ki és milyen formában.

Rágalmazás, zaklatás

Kérdés: Olyan kérdésem lenne, hogy milyen irányba tudok elindulni? Adott egy hölgy, aki évek óta zaklat (telefonál, üzenetet küld), valamint valótlan dolgokat állít rólam. Mit tudnék tenni az ügy érdekében? Azon kívül, hogy mindenhonnan letiltom természetesen!

Válasz: Tisztelt Kérdező! Feljelentést tehet a hölgy ellen.