Üzletvásárlás

Kérdés: Olyan kérdésem lenne, hogy szándékomban áll venni egy üzletet, 250 m2 telekkel. Az üzlet vidéken van és felújításra vár. Kérdésem lenne, hogy mi lenne a menete, mert 50%-ban a tulaj nagykorú a többi 50% pedig négyfelé megy, amelyből 1 nagykorú 1 fogyatékos, akinek az édesanyja a gondnoka, a másik kettő pedig kiskorú, akinek az édesanyjuk él. Kérdésem lenne, hogy mennyire macera a vétel és hogy az eladási árba, ami reális, abba beleszólhat-e valaki vagy valami hivatal?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ilyen jellegű adásvételi ügyletek lebonyolítása sosem egyszerű, hiszen ha kiskorú és cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személy is van az eladásra kínált ingatlan tulajdonosai között, az ő tulajdoni hányaduk feletti rendelkezés tekintetében szükséges a gyámhatósági és a gondnoki jóváhagyás is. A jóváhagyás iránti kérelemhez mellékelni kell az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példányát, 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt, vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslését, kivéve, ha az ingatlan értékét az illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már megállapította. Ügyvédi közreműködés is szükséges, az eljáró kolléga biztosan fog segíteni.

Elektronikus kapcsolattartás (külföldi cég)

Kérdés: Végrehajtás során, melyben sem én (külföldi lakhellyel rendelkező magyar állampolgár) sem pedig külföldi székhellyel rendelkező szlovák cégem nem érintett, lefoglalták a cégem tulajdonát kepéző egyértelműen azonosítható munkaeszközeimet. Benyújtottam perigényt, melyet a bíróság azonnal elutasított és elektronikus kapcsolattartásra kötelezett. Foglalási érték 300.000 Ft, fellebbezésnek helye nincs. Pedig: birosag.hu 8. Külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet peres fél esetében 2018. január 01. napjától kötelező-e az elektronikus kapcsolattartás? Nem, külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet esetében a bírósággal történő elektronikus kapcsolattartás nem kötelező. Cégkapun a regisztráció adószám nélkül lehetetlen. Ügyfélkapu pedig természetes személyek részére van. Bírósággal a felek a kapcsolatot az alábbi módokon tarthatják: ügyfélkapun: természetes személyek, cégkapun a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely: gazdálkodó szervezetek.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az eset pontos körülményeinek ismerete nélkül, az ügy bonyolultságára való tekintettel azt javaslom, hogy személyesen kérje ügyvéd segítségét. Látni kellene a beadványát (kereset) és a visszautasító végzést is. Egyébként az ellene van helye mind fellebbezésnek, mind ismételt benyújtásnak.

Szerződés

Kérdés: Sajnos nincs meg egy közintézménnyel kötött szerződésem, valószínűleg elveszhetett. Milyen jogalapon kérhetnék róla másolatot a szervtől?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Azt javaslom, keresse fel az adott közintézményt, ők fogják tudni a szerződés pótlásának pontos rendjét.

Céges bankszámla

Kérdés: 50%-os tulajdonosa vagyok egy kft-nek, melyben nem én vagyok az ügyvezető. Kérdésem az lenne, hogy van-e módom belenézni a cég pénzmozgásába anélkül, hogy az üzlettársam tudomást szerezne róla?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Tulajdonosként joga van a cég működésével, gazdálkodásával összefüggésben az ügyvezetőtől kérhet felhatalmazást iratbetekintésre, emellett felügyelőbizottság létrehozásának is fennáll lehetősége, amellyel az ügyvezetést ellenőrizheti a jogi személy érdekeinek megóvása céljából. Az ügyvezetőnél kell kezdeményezni, így feltehetőleg a többiek is fogják tudni.

Üzlettárs

Kérdés: Üzlettárs szeretnék lenni egy vállalkozásban, 5 millió Forinttal kellene beszállni. A kérdésem az lenne, hogy milyen szerződést kellene csinálni, hogy a későbbiekben ne érjen csalódás?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérdése megválaszolásához többek között szükséges lenne tudni, hogy milyen vállalkozásról lenne szó, hiszen e nélkül nem tudunk pontos válasszal szolgálni. Általánosságban azonban elmondható, hogy minél részletesebb egy szerződés, annál inkább védi a szerződő feleket.