Egyesületi kérdés

Kérdés: A következő problémával fordulok Önökhöz. A párommal közösen egy sportegyesületet működtetünk.  Én vagyok az egyesület elnöke, az egyesület székhelye pedig megegyezik a lakcímemmel. A párom elnökségi tag. Pár nappal ezelőtt a párom elköltözött erről a közös címről, s az egyesület minden létező iratát, alapszabály, szerződések, pályázatok, s a pecsétet is elvitte magával, nem enged hozzáférni. Azóta követeli, hogy mondjak le a pozíciómról. A kérdésem az lenne, hogy az iratoktól való elzárás elegendő egy feljelentéshez? Továbbá célszerű lenne kérnem a számlavezető bankunktól, hogy őt, mint elnökségi tagot kizárja a számla hozzáféréséhez? Sajnos az együttműködésében nem bízom, így amíg nem találok ügyvédet, várom a hasznos tanácsukat.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A feljelentés kiváltásához elegendő ez a cselekmény, amelyet a párja az iratokkal, pecséttel kapcsolatosan megtett. A párja magatartása, cselekményei alapján célszerű a banki hozzáférése korlátozása ügyében is eljárnia.

Egyéni vállalkozó székhely

Kérdés: Egyéni vállalkozásom székhelyének szüleim házát szeretném megjelölni, ugyanis nincs birtokomban ingatlan. Amennyiben bármi probléma történik az üzletmenetemben, úgy az bármilyen kihatással lehet a székhelyre? Pl.: végrehajtásban elveszik az ingatlant, stb. (ami nem az én tulajdonomban van, én csak használati jogot kapnék)?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ingatlant végrehajtásban nem vehetik el, azonban a végrehajtó szükség esetén az adós lezárt irodáját, továbbá az adós bútorát vagy más ingóságát felnyithatja, és azokból az ingókból, amelyről valószínűsíthető, hogy az valószínűsíthető, hogy az adós tulajdonában van, foglalhat is, és ekkor felmerülhet az, hogy nehezen eldönthető, mi a vállalkozás tulajdona, és mi a szüleié.

Ingatlan bérbeadása vállalkozói tevékenységre

Kérdés: A barátom megengedné, hogy a lakása egy helyiségében végezzem a vállalkozói tevékenységem (fejlesztő foglalkozások gyerekeknek). Ő ezért nem akar pénzt kérni, ez jogilag rendben van-e így?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ezt szívességi lakáshasználatnak hívják, azonban ha telephelyet vagy székhelyet akar bejegyeztetni oda, vagy kell működési engedély a vállalkozáshoz akkor már szükséges lesz egy írásbeli megállapodás a használatról.

Szolgáltatás

Kérdés: Kérdésem az lenne, hogy készítettem tavaly 2 db kaput 75 ezer ft/db áron, a kapura a megrendelő kérésére nem kültérre való anyag került felszerelésre, szóban ez lett neki mondva, hogy így csak a mechanikai elemekre tudunk garanciát vállalni. 2022.02. hóban volt ez. 2023.10. hóban megkeresett, hogy a burkolat elvált a kapu szerkezettől és ingyenesen, garanciálisan javítsam meg neki. Több mint 1,5 év elteltével nekem kötelességem megjavítani neki, ingyenesen a kaput?

Válasz: A szavatossági igények fogyasztó és vállalkozás esetén 2 év alatt évülnek el de a felszólítása félbe is szakította most ezt a 2 évet. Amennyiben nincsen róla bizonyítéka (tanú, email, üzenet), hogy Ön, felhívta a megrendelő figyelmét a fentiekre, akkor a kijavítást el kell végeznie.

Vagyonmegosztás német GmbH tulajdonjoggal

Kérdés: 2016-ban 50%-os társtulajdonosa lettem egy német GmbH-nak. 2017-ben Magyarországon nősültem és most 2023. év végén válni kényszerülök. A GmbH-nak két tulajdonosa van. Én és egy német állampolgár. A német GmbH-nak úgy tudom, a magyarországi Kft-vel közel azonos a jogköre. A törzstőkét nem én, hanem a társtulajdonosom helyezte el a cégben 25000€ (ha ez számít). A kérdésem a következő. A feleségem élhet-e bármilyen anyagi követeléssel abban az esetben, ha nem volt 2016. óta osztalék, és haszon semmilyen formában nem volt kiutalva. Kötelezhet-e engem a feleségem, hogy kivegyek hasznot a cégből úgy, hogy ezáltal a társtulajdonosnak is ki kellene vennie. Ha kivesszünk hasznot, azután adóznunk kell, amibe a cégtársam nem egyezne bele. Úgy gondolom a GmbH vagyona az nem az enyém, hanem a cégé. Ezáltal nem jár abból semmi a feleségemnek. Jól gondolom?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához tudnom kellene, hogy a házasságkötés előtt mikor kezdték meg feleségével az életközösségüket, mikor költöztek össze, kezdtek el közösen gazdálkodni, stb. Egyébiránt a felesége nem tudja kötelezni, legfeljebb a bíróság. Ha a gazdasági életközösség nem állt fenn a cégrész megvásárlásakor, a akkor a felesége nem tarthat rá igényt. Ezért fontos a válóperben az életközösség dátumának a meghatározása, mert a vagyoni perben azt veszik majd alapul.