Szabályzatok írása

Kérdés: A kérdésem az lenne, hogy valamikor írtam egy számviteli politikát egy cégnek. Ezt a szabályzatot nem használtam munkám során. Most viszont a tulajdonos követeli tőlem, hogy adjam át a szabályzatot, mert az az ő tulajdona. A szabályzat írásért pénzt és egyéb szolgáltatást nem kaptam. Felhatalmazást sem arról, hogy a szabályzatot készítsem el. A kérdés: Most kié a szabályzat?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Elsősorban a felek között, e tárgyban létrejött szerződésben foglaltak az irányadók. A felek eltérő megállapodásának hiányában a mű átadásával a vagyoni jogokat a szerző jogutódjaként a munkáltató szerzi meg, ha a mű elkészítése a szerző munkaviszonyból folyó kötelessége. Egyebekben pedig a szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta. Kérdés, hogy munkaviszonyban volt-e?

Kártérítés

Kérdés: A volt üzlettársam 40 évvel ezelőtt elvitte az összes pénzt , elhagyta az országot, jelenleg Amerikában él és tehetős üzletember. Évekig kerestem most találtam rá, felvettem vele a kapcsolatot, válaszolt az e-mailemre, telefonszámot is cseréltünk, e-mail-ben is elismerte “tudom, hogy kárt okoztam neked és az üzletnek” írta. Ha nem viszi el a pénzt, akkor nem tudott volna elmenni, én utána évekig nyögtem a pénz hiányát, csődbe is mentem, évekig fizettem a tartozást, 10 évvel később még az autómat is lefoglalták és elvette a végrehajtó. Ennyi idő után felelősségre tudom vonni és kártérítésre kötelezni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kártérítési igények öt év alatt évülnek el, ugyanakkor ez nem zárja ki az ún. fizetési meghagyásos eljárás megindítását közjegyzőnél. Javaslom, hogy mielőbb keressen fel egy ügyvédet személyesen.

Gazdasági jog

Kérdés: Mit lehet tenni, ha a könyvelő nem adja át a számviteli bizonylatokat, letagadja a nála levő számlákat. Nem jelentette be a vállalkozót az iparűzési adó hatálya alá, ezért több éves adóhátralék keletkezett. A bevallásokat a vállalkozó neve alatt adta be, nem volt meghatalmazása.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Elsősorban az Önök között létrejött könyvelési szerződésben foglaltak az irányadók. Fontos megjegyezni, hogy a könyvelőt a feladatai elvégzése során felelősség terheli ugyan, de csak a szerződésében megfogalmazottak szerint és Önnel szemben. „Kifelé” mindenért a vállalkozó / ügyvezető felel. Javaslom, hogy elsősorban próbálja hivatalos úton (írásbeli felszólítás, postai úton) felszólítani a könyvelőjét a számlák kiadására és, ha sikerrel jár, akkor a már meglévő számlák birtokában forduljon személyesen a NAV-hoz a további tájékoztatás érdekében. Adott esetben lehetőség van kártérítési per megindítására is a könyvelővel szemben, ehhez azonban tanácsolom ügyvéd közreműködését. A HIPA hatálya alá alapvetőn nem is a könyvelőnek kell a bejelentést megtenni, csak ha arra is vonatkozik a szerződés. Honnan tudta a kódot?

Property recovery

Question: Greetings, I am leaving Hungary soon and may never be able to come back and I owned a company and it is now in the final stage of liquidation, and I have money, goods and movables with some people here in Hungary, and I want to file a lawsuit to recover my property. Is it possible to delegate someone on my behalf to do this or do I have to be in Hungary, and if I cannot be in Hungary, does that mean I lose my property?

Answer: Dear Sir or Madame,Unconventionally You may empower a person to represent your interests during any procedure by committing authorisation to paper, so you do not have to stay in Hungary.

Üzletvásárlás

Kérdés: Olyan kérdésem lenne, hogy szándékomban áll venni egy üzletet, 250 m2 telekkel. Az üzlet vidéken van és felújításra vár. Kérdésem lenne, hogy mi lenne a menete, mert 50%-ban a tulaj nagykorú a többi 50% pedig négyfelé megy, amelyből 1 nagykorú 1 fogyatékos, akinek az édesanyja a gondnoka, a másik kettő pedig kiskorú, akinek az édesanyjuk él. Kérdésem lenne, hogy mennyire macera a vétel és hogy az eladási árba, ami reális, abba beleszólhat-e valaki vagy valami hivatal?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ilyen jellegű adásvételi ügyletek lebonyolítása sosem egyszerű, hiszen ha kiskorú és cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személy is van az eladásra kínált ingatlan tulajdonosai között, az ő tulajdoni hányaduk feletti rendelkezés tekintetében szükséges a gyámhatósági és a gondnoki jóváhagyás is. A jóváhagyás iránti kérelemhez mellékelni kell az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példányát, 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt, vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslését, kivéve, ha az ingatlan értékét az illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már megállapította. Ügyvédi közreműködés is szükséges, az eljáró kolléga biztosan fog segíteni.