Válóper

Kérdés: Decemberre írták ki az első válóperes tárgyalásunkat. Rákérdeztem az alperesnél ő megkapta-e, azt mondta nem kapott semmit, amit nem hiszek el. A gyanúm, hogy amennyiben (szinte biztos vagyok benne, hogy igen) kapott értesítőt a postaládába, nem fogja átvenni. Valamint a tárgyaláson sem fog megjelenni, pedig megmondtam neki mikor van. Azt tudom, ha nem jelenik meg a tárgyaláson attól még az én kérésemre megtartják azt, de mi van olyan esetben, ha az alperes át se veszi a levelet? Illetve mivel van közös gyermek, így gondolom hiába közös megegyezés (írásban beadva), mindenképpen 2 tárgyalás lesz. Mennyi idő múlva szokták a második tárgyalást kitűzni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Idézést mindenféleképpen kellett kapnia az alperesnek és jogi képviselőjének is, mint perben résztvevő fél. Közös megegyezés csak abban az esetben lehetséges, ha azt mind a két fél kéri, ha csak az egyik fél, akkor nem. A legjobb esetben a közös gyermek okán 2 tárgyalással kell számolnia, de csak abban az esetben, ha mindketten együttműködőek és sikerül minden kérdésben megegyezniük. Új határnap kitűzése kapcsán a bíró dönt. Ha rendre nem jelenik meg az alperes, akkor a kereseti kérelemnek fog helyt adni a bíró. Amennyiben nem veszi át a leveleket, az a határidő lejárta után átvettnek minősül. Ügygondnokra szükség

Gyermek eltartása

Kérdés: Az a kérdésem lenne, hogy egy szülő meddig köteles eltartania a gyerekét? Ha ezt a szülő nem látja el, mi a megoldás?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hatályos jogszabályok szerint a szülő a gyermekét nagykorúvá válásáig köteles eltartani, illetve azon túl is amennyiben továbbtanul. Kérdéséből nem derül ki, milyen formában nem valósul meg, és ki nem teljesíti ezt a fajta kötelezettséget.

Pénz visszaélés

Kérdés: Érdeklődni szeretnék, hogy testvérem és a felesége veszi fel édesapám összes nyugdíját. Hova tudnék fordulni, hogy mondják meg, mire költik a pénzt? Tudni kell, hogy édesapám idősek otthonában van elhelyezve. Ami 88 ezer Forint havonta. A fent maradt összeg minimum 100 ezer Forint. Biztos vagyok benne, hogy visszaélnek a nyugdíjjal.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Fontos lenne tudni, hogy a felek között köttettet esetleg megállapodás vagy sem. E nélkül az információ nélkül nem tudom pontos válasszal tájékoztatni. Amennyiben ebben a kérdésben a felek megállapodtak, úgy a megállapodás lesz az irányadó. Édesapja pedig kérheti, hogy a részére küldjék a pénzt.

Lakáshasználati jog, tárgyak

Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy ha apaként, válás után kizárólagos használati jogom van a közös lakásunkra és abban én nevelem gyermekeimet (19, 22), akkor köteles vagyok-e raktározni feleségem itt hagyott tárgyait, ruháit, cipőit, könyveit, táskáit, stb., azzal az indoklással, hogy nem tudja hol elhelyezni azokat? Valamint, hogy a lakásban lévő közös tárgyak (könyvek, eszközök, bútorok, konyhai cuccok, berendezési tárgyak) sorsáról rendelkezhetek-e egymagam vagy minden egyes darabról egyeztetnem kell feleségemmel?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Lehetőség van kérni vagyonmegosztást a bíróságtól. Annak meghatározásánál, hogy a vagyonmegosztás során egyes vagyontárgyak melyik házastárs tulajdonába kerüljenek, a bíróság elsősorban a házastársak egyező nyilatkozatát veszi figyelembe. A megosztás minden vagyontárgyra (ingó és ingatlan) kiterjed. Javaslom, hogy mielőtt jogi útra terelné az ügyet, küldjön írásbeli felszólítást a feleségének, amelyben felszólítja Őt az ingóságok elvitelére, további lehetséges megoldás a békés megállapodás Önök között.

Tartásdíj

Kérdés: Feleségem örökölt cca. 100 millió Forint ingatlant és kp vagyont és később beadta a válópert. Ez az örökség az ő különvagyonát képezi. Egy, saját keresettel nem rendelkező gyermekünk van, aki középiskolás, én tartom el, velem él. Szeretném megkérdezni, hogy az anyagi helyzete és főleg a kettőnk anyagi helyzetének nagyfokú eltérése befolyással van-e az általa fizetendő és követelhető tartásdíj nagyságára? A bíróság per esetén mennyire veszi ezt figyelembe?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Polgári Törvénykönyv szabályozása értelmében a gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt. A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni: a gyermek indokolt és szükséges kiadásait; mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét; a szülők háztartásában eltartott más – saját, mostoha vagy nevelt – gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli; a gyermek saját jövedelmét; és a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat. Elsődlegesen tehát a gyermek igazolt kiadásai fontosak, de kérdés az is, hogy most mekkora a tartásdíj, amit kap….?