OKJ képzés második éve esti tagozaton

Kérdés: Az lenne a kérdésem, hogy 19 éves unokám OKJ képzés első évét nappali tagozaton végezi. Diák munkán volt mellette, ahol jó ajánlatot kapott és átvennék a diák munkáról, állandó munkára. Esti tagozaton végezné az OKJ képzés második évét, munka mellett. Kérdésem: Jogosult-e továbbra is gyermektartásra?

Válasz:Tisztelt Kérdező! Állandó keresete megléte mellett már nem.

Vagyonmegosztás

Kérdés: Kérdésem az lenne: átköltöztem édesanyámhoz, kiköltöztem a férjemmel közös tulajdonban lévő családi házból, maradt még ott személyes holmim, amit nem tudtam elhozni, mert zárat cserélt és kulcsot nem kaptam. Van-e joga ehhez? Másik kérdésem: házasságunk alatt fölhalmozott (nem tisztességes úton) milliókat, amit letagad. Hogy lesz így igazságosan vagyonmegosztás?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben az ingatlan közös tulajdonban van és nem történt megállapodás a közös tulajdon megszüntetéséről, illetve használatának rendezéséről, akkor a házastársának nincs joga kizárni Önt és nem cseréltetheti le a zárat. Ha a zárcsere az Ön hozzájárulása nélkül történt és kulcsot sem biztosított az Ön számára, úgy házastársa birtokháborítást követ el, ami ellen az illetékes jegyzőtől kérhet birtokvédelmet. Ha a férje vagyonának egy részét illegális úton szerezte, akkor ennek tárgyában a rendőrséghez kell fordulnia, illetve ettől függetlenül az is lehet a polgári perben a vagyonmegosztással érintett vagyon alapja.

Gyermektartás visszafizettetése

Kérdés: Az alábbiakkal kapcsolatban szeretném tanácsokat kérni: Gyermektartásdíjat fizetek volt feleségemnek. Gyermekem viszont már nagykorú, 27 éves, tanulmányait 6 éve fejezte be, azóta dolgozik. Anyagi lehetőségem engedte, hogy fizessem a tartásdíjat tanulmányai befejezése után is, ezért nem is lett megszüntetve. Viszont szeretném már, ha nem vonnák a fizetésemből. Szeretném kérdezni, hogy ha kérelmezem a megszüntetését, akkor a volt feleségemnek mennyi időre visszamenőleg kell visszafizetni a jogosulatlanul felvett tartásdíjat? Illetőleg, ha nem tudja miből visszafizetni (hol dolgozik, hol nem), lehet-e olyat csinálni, hogy a tulajdonában levő ingatlanra jelzálog jogot vagy elidegenítési tilalmat jegyez be a bíróság?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében az a személy, akinek a kezéhez a tartásdíjat folyósítják, köteles a bíróságnak bejelenteni, ha a jogosult tartásra való rászorultsága megszűnt. Ha ezt nem teszi, akkor a kötelezett tud pert indítani. Fontos azonban megjegyezni, hogy Ön tudott arról, hogy a jogosult rászorultsága megszűnt, és ettől függetlenül folyósította tovább a tartásdíjat, így a bíróság ezt másképpen is értelmezheti.

 

Gyermektartás

Kérdés: 7 éve váltam el, azóta rendszeresen fizetem a gyerektartást, most a lányom 21 éves, nem tartja velem a kapcsolatot. Nem tudom, hogy tanul-e vagy dolgozik, elköltöztek másik településre. Mi a teendő ilyenkor?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A gyermektartásdíj-fizetési kötelezettség csak abban az esetben terheli Önt, amennyiben nagykorú gyermeke a középiskola befejezése után is továbbtanul, és nem hanyagolja el rendszeresen, önhibájából a tanulmányi és vizsgakötelezettségeit, ellenben érdemtelenné válik a kapcsolattartásra. Az érdemtelenség azonban akkor is megállapítható, amennyiben a gyermek maga utasítja vissza a kapcsolattartást a külön élő szülővel. Jelen esetben a tartásra való érdemtelenség nemcsak a tanulmányok kétséges folytatása miatt állhat fenn, hanem a kapcsolattartás visszautasítása is megalapozza az érdemtelenséget. Ilyen esetben Ön jogosult bírósághoz fordulni tartásdíj fizetési kötelezettségének megszüntetése okán.

 

Család

Kérdés: Testvérek gátolják a beteg édesanyám látogatását. Igaz, testvéreim nevén van a ház. Édesanyám velük lakik, de nincs a gyámságuk alatt.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Leírása nem tartalmaz kérdést. Kérem, tegye fel kérdését az eset körülményeinek pontos leírásával.