Baleset

Kérdés: Nemrég balesetet szenvedtem 2 személygépkocsi ütközésénél, be voltam kötve, az anyós ülésen utaztam. Szegycsonttörésem lett és sok mindenben befolyásolta ez az életemet. A kérdésem az lenne, hogy mivel a szegycsont egy elég erős csont, melynek a gyógyulási ideje átlagosan 3 hónap, mégis vannak olyan esetek, ahol 1 év a felépülési idő, mennyi pénzt kaphatok a MABISZ -tól úgy, hogy nem volt biztosításom és a panaszaim még mindig fennállnak a balesetet követően fél év után is?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához szükség lenne a körülmények pontos ismeretére, ugyanis a biztosítást valamint az egyéb jogosultságokat számos tényező befolyásolja. Alapesetben az Ön kárát nem a MABISZ, hanem a vétkes fél felelősségbiztosítója fedezi.

Covid felmondás

Kérdés: A kérdésem a következő: A 449/2021.(VII.29.) Kormányrendelet, ami kimondja az egészségügyben dolgozók kötelező oltásfelvételét. Ugye azt írják, hogy végkielégítés nem jár. De 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kimondja: 4.paragrafus k pontja alapján és a 8. paragrafus r, és t pontja alapján járna. Ez esetlegesen egy járható út a munkaügyi bíróságon?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hatályos munkajogi szabályozás szerint nem jár végkielégítés, ha a munkáltatói felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartása. A kormányrendelet értelmében az egészségügyben dolgozó munkavállalóknak 15 napon belül igazolniuk kell az oltás felvételét, illetve bemutatniuk az oltás alól felmentő orvosi szakvéleményt. Ha a munkavállaló ezeknek nem tesz eleget, az a munkaviszonnyal összefüggő magatartásként értelmezhető, így alapja lehet a végkielégítés nélküli munkáltatói felmondásnak.

Munkajog

Kérdés: Üzemorvosi vizsgálaton nem kaptam alkalmassági engedélyt, lehet felülvizsgálatot kérni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Adott esetben a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet az irányadó. Abban az esetben, ha a munkavállaló a munkaköri alkalmasság első fokú véleményével nem ért egyet, az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül a „Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű nyomtatványon kérheti a munkaköri, illetve szakmai alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását az első fokon eljáró szervnél.

Maszk

Kérdés: Egy igazgató elrendelhet-e kötelező maszkhasználatot oltatlanok vagy hat hónapja oltottak számára a kapun belépve, elhagyásig?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen.

Oltás

Kérdés: Takarítónőként dolgozom egy hajléktalan szállón, kötelezhetnek az oltásra, mint egészségügy dolgozót? Mert szóban köteleztek, viszont papírt nem mutattak.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hatályos a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021 (VII.29.) Korm. rendelet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltató nem hozhat létre egészségügyi jogviszonyt olyan személlyel, aki a védőoltást nem vette fel. Mentesül e kötelezettség alól az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és azt orvosi szakvélemény is alátámasztja.