Aggódom nagyon

Kérdés: Elképesztő helyzetbe kerültem. Vásárolni voltam édesanyámmal, pénztárnál pakolok be szokásosan a kosárba, vettünk kettő pontgyűjtő terméket, kérdezték van-e annyi pontunk. Mondtuk persze, így kedvezményesen jutunk hozzá, gondoltam lehúzta mindkettő terméket. Nagyon sok holmink volt, pakolok és látom, hogy az egyik plüss a pénztáros előtt van, a csippantó előtt. Gondoltam, hogy azt is lehúzta, hiszen kérdezte, van-e elég pont, így azt is elvettem. Fizetünk, új áruvédelmi kapu, nem tudom, hogy működik, gondolom lopáskor csipog, mint máshol. Éles hang, rossz a fülem, azt se tudom mellettünk szólt vagy csak a másik pénztárosnál csippant a pénztárgép. Félreálltunk, láttuk elszámotnak egy virágot, gondoltuk nem állunk újra sorba, nem reklamálunk. Hazaértünk és látom nincs lehúzva mindkét plüss. Másnap visszamentem és hívattam főnököt, hogy nem húzták le. Kérdezte, hogy kérem-e, kifizettem, se jegyzőkönyv semmi. Azóta azon rágódom, nem jelentenek-e fel szabálysértésért, hogy elvettem a pénztáros elől a terméket?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ön nem követett el szabálysértést vagy bűncselekményt, az áruház felé jelezte a problémát, a termék pedig kifizetésre került. Azt javasolom, őrizze meg a kapott nyugtát arra az esetre, ha a későbbiekben problémák merülnének fel.

Erkölcsi bizonyítvány

Kérdés: NAV által eltiltott képviselő megjelenik az erkölcsi bizonyítványban?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az erkölcsi bizonyítványban azon cselekmények jelennek meg, amelyek bűncselekménynek minősülnek és, ezáltal az elkövető szerepel a bűnügyi nyilvántartásban. Az Ön által feltett kérdésből nem egyértelmű, hogy történt-e bármilyen bűncselekmény, ezért érdemben pontos válasszal nem tudok szolgálni.

Ügyvédi képviselet

Kérdés: Az ügyvéd a vevőt az eladóval szemben jogi vita esetén nem képviselheti?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha az ügyvéd a felek megbízásából szerződéskötésben működik közre, és azok részére együttesen fejt ki okirat-szerkesztési tevékenységet, akkor az ilyen szerződésből keletkező jogvitákban, fő szabály szerint, egyik fél képviseletét sem láthatja el.

Adatvédelem

Kérdés: Hívói oldalról történő hangrögzítés: Telefonhívások esetén a hangfelvétel készítésének jogalapja az érintett előzetes tájékoztatását követő hozzájárulásán alapulhat (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §.). Egy kérdés azonban felmerül, hogy a hívói oldalról készülhet-e hangrögzítés (nyilván a mai okos készülékekkel igen) és ha a hívó készít ilyet, azt miként használhatja? Nem kell-e valahol felhívni a hívók figyelmét erre a körülményre illetve ennek vonzataira? Vélhetően a hívó fél ilyen irányú magatartását korlátozni nem lehet… Vagy mégis?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hangfelvételhez való jog az ember nevesített személyiségi jogai közé tartozik, ezáltal minden személy vonatkozásában egyaránt érvényesül az a követelmény, hogy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges, így ha hangfelvétel készítése előtt nem hívják fel erre vonatkozóan a figyelmét, valamint abban az esetben, ha nem járul hozzá a hangfelvétel készítéséhez, úgy személyiségi jog sérelme miatt peres eljárást kezdeményezhet a sértett fél.

Közterület felügyelői eljárás

Kérdés: A közterület felügyelő a közterületen való intézkedést – jelen esetben virágültetés közterületen – szokásjog alapján (mert 20 éve ott van az ágyás) köteles-e írásba rögzíteni és azt aláírattatni a felszólítottal, aki visszaállította a terepet eredeti állapotba?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Leírása nem tartalmaz kérdést. Kérem, próbálja pontosabban feltenni a kérdését, annak érekében, hogy megfelelő megoldást tudjunk nyújtani a problémájára