Ügyvédi perköltség

Kérdés: Tavaly februárban, egy ügyben megítélt a bíróság egy ügyvédi perköltséget, amit fizetek, havi 20 ezer Ft. A bírónő azt mondta, ha kések vele akár egy napot is, akkor egyben kell kifizetnem az egészet. A felét már kifizettem, de sajnos két hónappal ezelőtt elveszítettem a korona vírus miatt a munkám. Ezáltal két hónappal elmaradtam. Ami érdekelne, hogy nem a bíróság, hanem az illető, akinek fizetek az küldött nekem egy levelet, amiben felszólít, hogy fizessem ki egy összegben 15 napon belül, különben bíróságra viszi és kamatot kell majd fizetni. Kamatot? Mire? És azt ki állapítja meg, hogy mennyit? A kérdésem az lenne, hogy ez mennyire hivatalos? Vagy esetleg uzsorás kód nincs akár?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A jogosult vélhetően a késedelmi kamatra gondolt, amelyet törvény állapít meg. Ezt már nem kell bíróságra vinni, „csak” a végrehajtását kell kérni.

Elhúzódó polgári per

Kérdés: Meg szeretném kérdezni, hogy a 12 éve tartó vagyonmegosztási perem elhúzódása miatt valóban kérhetek felperesként kárpótlást a bíróságtól? Hogyan kell ezt intézni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikke alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyét ésszerű időn belül tárgyalják le, tehát a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulhat az említett jogsérelem okán. Azt javaslom, keressen fel egy ügyvédet és konzultáljon vele a kérelem benyújtásának részleteiről. Amennyiben szükséges, segítünk ebben a kérdésben.

Közüzemi díjak

Kérdés: Közüzemi díjak átírással + késedelem miatti büntetési díjak.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Érdemi válasz adására információ hiányában nincs lehetőség, javaslom küldjön egy új levelet, amelyben részletesen leírja problémáját és a kérdést, amire szeretne választ kapni.

Kitiltás

Kérdés: Szlovák állampolgár vagyok, jelenleg ki vagyok tiltva Magyarországról. Viszont van egy lányom, aki Magyarországon él és egyben magyar állampolgár is. Van egy élettársam, akivel szeretnénk összeházasodni Magyarországon. Az élettársamnak van két kiskorú gyermeke, akit közösen nevelünk. Ezekkel a feltételekkel van rá mód, hogy a jelenlegi kitiltást, végzést meg lehessen támadni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kitiltás csak egy településről vagy az ország bizonyos részeiről lehetséges, az egész országból nem. Nincs lehetőség a kiutasítás alóli felmentésre, mivel arra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a kiutasítás végleges és a kiutasítás óta 10 év eltelt.

Bírósági végzés

Kérdés: Jogerős bírósági végzésnek van elévülési ideje? Pl. megállapították az összeget, amit nekem kéne az illetőnek fizetnie és még nem történt meg. Mi a teendőm?

Válasz: Tisztelt Kérdező!  A bíróság a kötelezettség teljesítésére főszabály szerint tizenöt napos határidőt szab, amely határidő a határozat közlését követő napon kezdődik. A végrehajtási jog általában 5 év alatt évül el. Amennyiben a későbbiekben sem fizet a kötelezett, lehetőség van egy fizetési meghagyásos eljárás megindítására közjegyző vagy ügyvéd által.