Biztonsági kamera

Kérdés: Az autóban használt biztonsági kamerához kell-e engedély?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Autós kamera felszerelése nem engedélyköteles, valamint hazánkban nem szabályozza jogszabály az autós kamera felvételek használatát. Fontos azonban, hogy az adatvédelmi törvényekre tekintettel a felvételek felhasználása korlátozott, példának okán nem lehet a felvételeket nyilvánosságra hozni a rajta szereplők beleegyezése nélkül.

Jogi

Kérdés: Átadom az autót a szerelőnek és nem adja vissza. Hol tudom fel jelenteni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérdése megválaszolásához fontos lenne tudni Ön és a szerelő között létrejött megállapodás pontos tartalmát. Általánosságban azonban elmondható, hogy amennyiben a szerelő nem teljesíti kötelezettségét a megbeszélt időpontig, úgy késedelembe esik, és köteles megtéríteni Önnek a késedelemből eredő károkat. Ilyen esetben nincs helye feljelentésnek, és amennyiben megfelelő póthatáridő tűzése esetén sem teljesít a szerelő, Ön jogosult lesz felmondani a szerződést, és szerződésszegés okán polgári peres eljárást kezdeményezni az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság előtt.

Autó

Kérdés: Szívességből használatra adtam kb. hat éve egy autót, ami az én nevemen van, a biztosítást, súlyadót, műszakit, ő fizeti, hisz ő használja. Vissza szeretném kapni, de ő azt mondja, még én fizessek, hisz ő költött rá. Eddig egy fillért sem kértem, hogy használhatta, mit tehetek? Mindenki költ arra, amit használ, furcsa lett volna, ha ingyen használhatja és még én fizetek, ha valami kell rá. Kérem, segítsen milyen lehetőségem van? Esetleg kérhetek innentől érte használati díjat, ha vissza nem kapom?

Válasz: Tisztelt Kérdező! JJavaslom, hogy próbáljon megállapodásra jutni a kölcsönvevővel, azonban, ha továbbra sem kívánja visszaszolgáltatni Önnek a kérdéses gépjárművet, akkor egyrészt dolog kiadása miatt indíthat pert, illetve egyéb feltételek fennállása esetén célszerű lehet a rendőrséghez fordulni, feljelentést tenni.

Használt autó eladó

Kérdés: Magánszemélyként adtam el autót, a vevő cég nevére vette. Az eladáskor hibamentes volt az autó, rá 2 napra felhívott, hogy valami hiba lépett fel az autóban, ami az eladás napján se, másnap sem, 1,5 éve sem volt. Meghibásodás nála a kockázatviselés után következett. Jogilag ki kell fizetnem a kárt, amit ő tett az autóban?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben az adásvételi szerződésben részletezték a szavatosságra vagy a jótállásra vonatkozó szabályokat, abban az esetben a szerződésben foglaltak az irányadóak. Ellenben a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni. A törvény értelmében a termék hibájáért az eladó felelősséggel tartozik, de fontos, hogy a hiba a vásárláskor is fennálló legyen. Jótállás esetén az eladó mentesülhet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba az eladáskor még nem állt fenn. Kellékszavatossági igény esetén a jogosult (vevő) választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Fontos megjegyezni azonban, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Rejtett hibás személygépkocsi vásárlásakor mi a teendő?

Kérdés: A múlt héten vásárolt személygépkocsin a műszaki állomáson derültek ki a hibák. Rossz motor, nagy az olajfogyasztás, katalizátor, kuplung rosszak, CO semmi. Mi a teendőm ez esetben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Adott esetben azt kell megállapítani, hogy a hibák a vásárláskor fennálltak-e. Amennyiben igen, Önt szavatossági jog illeti meg, amely alapján elsődlegesen kérhet kijavítást vagy kicserélést, árleszállítást, a hibát az eladó költségére kijavíthatja vagy kijavíttathatja, végül pedig, ha a kötelezett nem vállalja a kijavítást vagy kicserélést, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, abban az esetben lehetőség van a szerződéstől való elállásra. Nem mindegy a bizonyítás szempontjából, hogy magánszemélytől vagy kereskedéstől vásárolt.