Ingatlan vásárlása

Kérdés: Ha valaki vásárol egy ingatlant és közben meghal az eladó, akkor mi történik?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Meg kell várni, amíg lezajlik a hagyatéki tárgyalás, azt követően kell az ingatlan tulajdonjogára jogosult örökössel megkötni az adásvételi szerződést.

Osztatlan közös tulajdonú telek

Kérdés: Soproni járásban egy osztatlan közös tulajdonú telken két lakóház van. A két tulajdonos nem áll rokonságban egymással. Az udvari lakás tulajdonosa az első ház mellett jár be a ráeső ingatlanhoz. Az a szándéka, hogy albérletekbe kiadja a több külön bejáratúra kialakított épületet. Van-e joga ehhez az első ház tulajdonosának beleegyezése nélkül? Azaz az utcai kijárattal rendelkező első lakó, akinek két kisgyereke van, megtilthatja-e, hogy haszonszerzés céljából idegeneket telepítsen a közös portára. Amikor ők megvették a házat, azt a tájékoztatást kapták, hogy a hátsó házban raktár lesz, mivel annak a háznak a tulajdonosa a szomszédban lakik és boltja van.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Osztatlan közös tulajdon esetén is szükség van a többi tulajdonos hozzájárulására, továbbá közös megegyezésre kell jutni. Minden tulajdonostárs jogosult a tulajdon használatára, azonban ez a jog nem gyakorolható a többi tulajdonostárs jogainak sérelmére. A közös tulajdon használata során, hasznosítása ügyében a tulajdonostársak a tulajdoni hányaduknak megfelelő mértékben szótöbbséggel határoznak. A haszonélvezetbe adáshoz, a használatba adáshoz vagy más módon történő megterheléséhez a tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges. Ha van a használatról megállapodás korábbról, akkor pedig aszerint kell eljárniuk.

Ingatlan vásárlás

Kérdés: Házat szeretnék venni: 1) A szerződéskötést lehet-e online intézni? 2) Az előleget vagy foglalót ügyvéd előtt kell vagy elég egymás között 2 tanúval? 3) Az eladó kiköltözési idejét egymás között kell megbeszélni vagy van-e erre szabály? 4) Mit jelent az, ha zártkerti ingatlan, akkor először ki kell függeszteni és csak pár hónap után lehet tulajdonba venni, ha nincs más vevő? Mennyi ez az idő és le lehet-e rövidíteni? 5) Mit jelent az, ha egy földterületet aranykoronában írnak? Többet kell érte fizetni vagy nehezebben lehet hozzájutni vagy mit jelent? 6) Ha árverezés alatt áll az ingatlan, mennyi idő alatt lehet lezárni? Nehezebb az intézése? 7) Ha tanyát vásárolok és 3000 nm felett van a terület csak gazdavizsgával rendelkező veheti meg? 8) Hogyan lehetséges megvenni olyan területet, ami elhagyatott, kihalt településen van? A hozzá tartozó Önkormányzaton kérdezősködjek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Vannak ügyvédek, akik vállalják az adásvételi szerződés online lebonyolítását. Az előleget/foglaló fizetéséhez nem szükséges ügyvéd jelenléte. A kiköltözési időt Önöknek kell megbeszélni. Zártkert nincsen, ez egy téves szó- és földhivatali bejegyzés használat. Ki van-e vonva a művelés alól vagy sem, ez a kérdés. Ha nincsen, akkor eladása esetén az értékesítési szándékot 60 napra ki kell függeszteni az önkormányzatnál az elővásárlásra jogosultak miatt. Sajnos nem lehet rövidíteni a folyamatot. Az aranykorona egy földminősítési értékszám, minél magasabb az aranykorona szám, annál jobb minőségű a föld, így drágább is lehet, ám ez kizárólag termőföldnél fordul elő. A 6. kérdés tárgyában vegye fel a kapcsolatot egy végrehajtóval, aki pontos választ fog tudni Önnek adni, mivel az iratokat ismerni kellene. Egy hektárnál nagyobb termőföld vásárláshoz szükséges gazdatanfolyam elvégzése. A művelés alatt nem álló föld vásárlásáról annál az önkormányzatnál kell érdeklődni, amelyhez tartozik a terület.

Társasház

Kérdés: Nemrégiben vásároltam egy belvárosi társasházi lakást. A lakásom bejárata előtt tárolja a társasház a létráit, szám szerint 7-et. Kérdésem, hogy milyen jogaim vannak ennek eltávolítására? A közös képviselő hosszas huzavona után sem tud intézkedni a témában.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, először tájékozódjon a társasház alapító okiratában foglaltakról, a szervezeti és működési szabályzat tartalmáról és a házirendről, majd annak fényében szólítsa fel a közös képviselőt írásban a létrák máshol történő tárolásával kapcsolatos ügyintézésre.

Élettársi háztulajdon

Kérdés: 7 éve vagyunk együtt az élettársammal. A ház, amiben lakunk azt én vettem igaz, hogy hitel is van rajta. A mai világban nem tudatjuk, hogy mi történik velünk. A gyerekeim nem fogadták el a páromat. A kérdésem arra vonatkozna, ha én halok meg előbb a gyerekeim biztos kiraknák a házból, milyen papírt kellene és kivel csináltatnom, hogy ne így legyen?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Lehetséges megoldások: végrendelet, haszonélvezeti jog alapítása, tartási szerződés, gondozási szerződés, életjáradék stb. A pontos célt kell meghatározni és a lehetőségek közül a „legolcsóbbat” hozzárendelni.