Lakás kiürítése

Kérdés: Lányom házasodott 2009-ben, férjével együtt beépítették a saját (férjemmel 50-50%-os tulajdonú) ingatlanunk tetőterét, közös a bejárat és az előszoba. Lányomék válnak, férje agresszív, alkoholista életmódja miatt. Lányom 12 éves kislányával 2 éve külön városban él, a még el nem vált férj mai napig nálunk. Építési engedélyt aláírtuk, használatbavétel 2009-ben megtörtént. A férj nem költözik ki, hagyja, hogy a lányom fizesse az albérletet. Kérdésem: igaz-e, hogy a szívességi alapon való lakáshasználat megszűnt, s indíthatunk-e pert a volt férj ellen a lakás kiürítésére? A férjnek joga van-e beperelni bennünket a költségeinek kifizetésére, amivel emelte az ingatlanunk értékét?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Véleményem szerint ez hozzáépítésnek minősül, ilyen esetben a felek eltérő megállapodásának hiányában közös tulajdon keletkezik az ingatlanon, amelyet bírósági eljárás során tudnak megszüntetni. (Az egy más kérdés, hogy adott esetben ez nincsen a földhivatalba beépítve, illetve az is, hogy egy jogvita során, mi az, ami bizonyítható. Mindenféleképpen személyes konzultációt javaslok valamelyik ügyvéd kollégával.)

Ingatlan

Kérdés: Válás után 60-40%-os arányban közös tulajdonba maradt a családi házunk. Nekem kizárólagos használati jogom van. A tulajdonostársam meg szeretné szüntetni a közös tulajdont. Szeretné, ha megvásárolnám a tulajdonrészét, de nekem erre nincs lehetőségem, eladás során pedig a rám eső részből nem tudnék megfelelő ingatlant vásárolni, mert egyedül nevelek öt gyereket. Milyen lehetőségeim vannak?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben nem sikerül konszenzusra jutniuk, azt javaslom, indítsanak pert közös tulajdon megszüntetése iránt. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint a közös tulajdon megszüntetésének sorrendje a következő: természetbeni megosztás, tulajdonostárs tulajdoni hányadának megváltása, társasházzá alakítás, árverési értékesítés. A bíróság az egyes lehetőségeket megvizsgálva fog döntést hozni.

Területbérleti szerződés módosítása

Kérdés: Leírás: egy tó körül létrehoznak egyesületet nyaralásra és horgászatra, ennek üzemeltetésére egy 100 % tulajdonú kft-t. Egyesület tulajdonosa területnek, a tagok befizetéséből. Tagok bérelnek területet az üzemeltetőtől. Saját költségen telepíthetnek lakókocsit, faházat területbérleti szerződés keretében, ennek mellékletében vannak a díjak, mint területbérlet, éves belépő, szemét szállítás, szippantó, áramdíj KW/Ft, különböző ütemezésben. Módosítani lehet díjakat minden év jan. 1-ig. Üzemeltető tájékoztató levelet küld a bérlőknek jan. 1. előtt , miért és mennyivel növeli a díjat és egy új díjtételt bevezetve. Kérdés: 1. Egy tájékoztató levél  jogilag/formailag jelenti-e a szerződés mellékletének módosítását? 2. Ha nem, hogy lehet megtámadni? 3. Ha valaki befizeti az eddigi díjakat, de az újat nem, az ráutaló magatartásnak minősül, hogy elfogadta az új díjtételt? 4. Ha nem, az üzemeltető megszüntetheti bérleti szerződést?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jelen esetben a szerződés tartalma az irányadó, mind a szerződésmódosítás, mind a bérleti jogviszony megszüntetése vonatkozásában. Amennyiben a szerződés nem rendelkezik ezekről a kérdésekről, jogszabály szerint kell a feleknek eljárniuk. Ráutaló magatartás: attól függ itt, hogy az alapszerződés mit tartalmaz.

Csendháborítás, zaklatás társas házban

Kérdés: Kérdésem a következő lenne: a fölöttem lakó albérlő másfél éve napi szinten lehetetlenné teszi a pihenésünket, munkából/iskolából hazaérve nincs egy csendes zuga az 50 m2-es lakásomnak. Bútorokat taszigál, kalapál, csapkod, az erkélyen zuhog valami fémes tárggyal, darts táblát csapkod éjfélkor, este 9-re hív vendégeket és heti több éjszakát ordenáré üvöltözős, ivós bulival tölt, hangos zene, társasház falának rongálása, erkélyünk vakolatának rongálása mellet. A házban a többi 10 lakó nem tesz semmit, mert ocsmány modora és viselkedése miatt meg vannak félemlítve. A közös képviselőt felhívtam és kértem, hogy beszéljen a tulajjal, erre este majd rám törte az ajtómat és közölte, hogy ezt nem tűri el, hogy beszéljek a közös képviselővel. Kiskorú gyermekem védelmében jogi útra terelném az ügyet.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Azt javaslom, indítsanak birtokvédelmi eljárást az illetékes jegyzőnél vagy bíróságnál. A birtokos egy éven belül kérheti a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

TERHESSÉ VÁLT INGATLAN

Kérdés: Megöregedtem, nem tudom a házamat fenntartani. Örökösöm, családom nincs. Hogyan szabadulhatok meg a már terhessé vált ingatlanomtól? Az eladást sem tudom végigcsinálni, félek az idegenektől. Lemondhatok róla, odaadhatom valakinek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ingatlan tulajdonjogával felhagyni nem lehet, de vannak olyan megoldások, amivel még „jól is járhat ez ember ilyenkor”. Amennyiben igényli, akkor segítünk mindenben. Elérhetőségek: www.jogomvan.hu