Árverés, vízközművek rendezése

Kérdés: Árverésen vásároltam egy ingatlant. A tulajdonos egy alkoholista férfi volt, többször adtam neki haladékot a kiköltözésre. Miután kiköltözött csak a takarításra több 100 forint ment el, olyan állapotban volt a ház és a telek. Azonban a közművek átírásánál jött csak az igazi pofon. A vízművek azt állítja, hogy ők megtagadják addig a fogyasztási hely újbóli bekötését, amíg nem fizetem meg a fogyasztási helyen keletkezett korábbi tartozást.  Egyáltalán nem érzem igazságosnak, hogy valaki más tartozását meg kell fizetnem, mikor az árverési jegyzőkönyvben az állt, hogy per- és tehermentesen vásárolom az ingatlant. Több mint 700 ezer forintot követel a vízmű, ami szinte a lehetetlen kategória. Két havonta fizetünk a családi házunkra 7000 forint víz számlát. Jelenlegi árakkal számolva is 16 év kell egy ilyen tartozás felhalmozásához. Lehet ilyenkor valamit tenni? Jogosan járt el a vízmű, amikor a fogyasztót nem kapcsolta le a hálózatról? Mit lehet ilyenkor tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar árverésen megvásárolt ingatlanok esetében felhívja a figyelmet, hogy az ingatlanon előfordulhat olyan közműtartozás, azaz vízdíjtartozás, amelyről az önálló bírósági végrehajtónak nincsen tudomása, így erről célszerű előzetesen kifejezetten a közműszolgáltatóktól tájékoztatást kérni. Leveléből az derül ki számunkra, hogy a vízmű szolgáltatóval már csak az átíráskor volt módja felvenni a kapcsolatot, így csak akkor szembesült azzal, hogy az ingatlanhoz még ez a teher kapcsolódik; amelyről ha korábban tudomást szerez, a kockázatok tükrében mérlegelhette volna a vásárlást.

2004. évi CXV törvény a lakásszövetkezetekről

Kérdés: Egy budapesti lakásszövetkezetben vagyok tulajdonos és tag. A lakásszövetkezetnek volt három házfelügyelői lakása, amit a szövetkezet vezetője közgyűlési határozat nélkül bérlakássá alakított. Azt szeretném megtudni, hogy ezt így jogszerűen tette-e? Ennek a lakásszövetkezetnek nem háromtagú elnöksége, hanem egy megválasztott ügyvezető elnöke van. Amennyiben az elnök elkövette a hűtlen kezelést, akkor hivatkozhat, vagy védekezhet-e az általa elfogadtatott éves költségvetéssel? Tehát mondhatja-e azt, hogy a lakók elfogadták a költségvetést, még ha ezzel anyagi kár érte őket? Amennyiben a tagság kezdeményezése ellenére az igazgatóság és a felügyelőbizottság nem hívja össze, akkor a tagok összehívják a közgyűlést. Ez világos. Azt szeretném megtudni, hogy a közgyűlés lebonyolítása az igazgatóság feladata, vagy az összehívó tagságé-e?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához kellene ismernem a szövetkezet működési szabályait és az elfogadott határozatokat. Utóbbi esetben a tagságé.

Illegális építkezés bejelentése

Kérdés: Egy ceglédi lakos illegálisan toldott az ingatlanához + 40 nm²-t. Amit velem csináltatott meg, ennek a munkadíját mindig halasztgatta, hétről hétre, napról napra. Ha már én nem kapom meg a munkadíjam, érezze ő is a törődést. A bejelentésről nem szeretném, ha tudna, hogy meglepetésszerűen érje.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A fórum az írásbeli segítségnyújtás, jogi természetű kérdésekben, az Ön által kívánt hatósági bejelentés megtétele iránt ilyen formában nem intézkedünk.

Energia tanúsítvány albérletben

Kérdés: Nyolc éve lakom egy albérletben, évek óta nem adott a tulaj szerződést csak a lakbért emelgette. Most adott egy új szerződést október 1-jével, amiben beleírta, hogy én nem kérem a lakás energia tanúsítványát bemutatni, mivel ismerem az energiafelhasználását. Közölte velem, hogy nem hajlandó  a kötelező energia tanúsítványt megcsináltatni, mert azért fizetni kell viszont november 1-től emeli a lakbért, de a szerződésben az eddigi lakbér szerepel. Köteles lenne-e megcsináltatni, illetve van-e joga így lakbért emelni, főleg úgy, hogy olyan hibákat nem javít ki a lakáson, ami kötelessége lenne.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A bérbeadónak kötelessége az energiatanúsítvány vagy annak másolatának az átadása (ez alól kivételt az jelenthet, ha nem kell az ingatlanra energiatanúsítványt készíteni) már a szerződéskötéssel egyidejűleg. A lakbér összege végső soron az Önök konzenszusa, tehát amennyiben az Önnek nem elfogadható, élhet a felmondás jogával.

Osztatlan közös terület

Kérdés: Lakásszövetkezeti osztatlan közös területre jogos-e a parkolási és behajtási díj szedése? A feltételek nem adottak. Kérhető-e áfás számla?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, ez jogszerű lehet, a szervezeti működési szabályzat meghatározhatja a közös tulajdonú telken a parkolók használati lehetőségeit. Áfás számla kérésének nincsen akadálya, azonban ha a szövetkezet ÁFA körön kívül gyakorolja ezt a tevékenységét, akkor nem tud adni, csak egyéb számviteli bizonylatot.