Saját tulajdon

Kérdés: El lehet-e foglalni egy 10 méteres területet egy városban 2 ház között, ami üres?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben másnak a tulajdona, nem foglalhatja el önkényesen.

Lift felújítás, közös költség

Kérdés: 167 lakással rendelkező lakószövetkezetben lakom. Most volt a lakógyűlés és 27-en az új liftek beszerelését megszavazták, ami havi 55 ezer Ft  plusz költséget jelent a lakóknak. 1. kérdés: Ez legális volt-e?  A közgyűlés előtti tájékoztatás nem volt teljeskörű, csak 9 ezer Ft-ot írtak be pluszköltségnek. 2. kérdés: Mivel a közgyűlés előtti tájékoztatás nem volt teljeskörű, és ezidáig minden fontosabb pénzügyi kérdésben írásos szavazással döntöttünk, ezért a többség nem jött el, így elképzelhető, hogy sokan nem fizetnek, és bedől a liftfelújítás. Ha bedől a liftfelújítás, akkor azok a lakók, akik befizették a liftre a költséget (azaz a ház tartozik nekik), milyen úton kapják vissza a pénzüket? Egyszerre köteles a ház visszautalni a pénzt, vagy beszámítják a közös költségbe? A liftfelújításra a célbefizetés egy elkülönített célbefizetési bankszámlára utalandó. 3. kérdés: A liftfelújítóval kötött szerződést, mint lakószövetkezeti tagnak, jogom van-e látni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! 1) A leírtak alapján igen. A kérdés, hogy a meghívó pontosan mit tartalmazott, ennek függvényében adható a teljesen korrekt válasz is. (Ti. csak abban a kérdésben lehet szavazni, amit tartalmazott és úgy tartalmazott a meghívó. 2) Bármelyik megoldás lehetséges, megegyezéstől függ. 3) Igen, megtekintheti.

Lakcím nélküli bérlő

Kérdés: A lakásomat bérbe adtam egy hölgynek. A Kormányhivatalnál állandó lakcímre jegyezték be a lakás címét a bérlőnek, mivel nem volt tartózkodási helye. Egy éven belül távozott, így a kaució nem járt neki vissza, szerződés szerint. Viszont az utolsó havi bérleti díjat nem fizette meg, úgy távozott. A kormányhivatalnál elindítottam a lakcím fíktíválási kérelmet. A tartozás ellen fizetési meghagyást ez esetben nem tudok indítani, mivel nincs lakcíme? Csak fiktív lakcíme lesz, vagy meg kell várnom, ameddig bejelentkezik valahová? Mit lehet tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Meg kell várnia, hogy legyen lakcíme, utána el tudja indítani a fizetési meghagyásos eljárást.

Kilakoltatás

Kérdés: Be kell fogadni az anyánkat, ha az ő hibájából kilakoltatják a lakásából? Törvény van erre?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem, de köteles gondoskodni az édesanyjáról, amennyiben ő nem tudja ellátni saját magát.

Jelzálogjog

Kérdés: Az édesapám házán 1981.01.15-én az OTP jelzálogot jegyeztetett be. Milyen tv. alapján kérhetek dokumentumot a banktól a terhelés alapjául szolgáló iratról?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az édesapja kérheti csak ki a dokumentumokat.