Házhoz tartozó tároló

Kérdés: 2021. novemberben vásároltunk egy lakást, amihez tartozik egy 5,2 négyzetméteres tároló. A beköltözéssel kapcsolatban semmi probléma nem merült fel, egy dolog kivételével, hogy a tárolót nem kaptuk meg. 1 évig próbálkoztam, hogy kapjak végre kulcsot. Ez egy társasház, többen vannak, de nincs közös képviselő. Több tároló is van és valamikor, mikor mi ideköltöztünk 2 tárolóból egyet csináltak (két 5,2 nm-es tárolóból egy 10,4 nm-es lett). Ez az összevont tároló fele lenne a miénk a másik fele egy másik lakóé, de ők beköltöztek és nem tágítanak. Szerződésben szerepel a tároló, tulajdoni lapon is szerepel. Mit kéne csinálni, hogy megoldódjon a probléma? A szomszédokkal nem tudok beszélni, mert más műszak beosztásban dolgozunk, illetve letiltották a telefonszámomat és a facebookomat is. Ha ügyvédhez fordulok, akkor mit kéne kérjek tőle? Vigyem bíróságra?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mivel nem írt napra pontos dátumot, így ha egy éven belül van az adásvétel, akkor a jegyzőhöz kell birtokvédelem kapcsán fordulnia. Ha azon túli, akkor bíróság. Ezek abban az esetben, ha Önöknek vagy a jogelődnek az összevonás előtt vagy után, de volt birtoklása. Ha nem, akkor ingatlan kiürítése iránt kell a peres eljárást megindítani. Ha kollégához fordul, akkor ő fogja tudni a dolgát szerintem, Önnek „csak” a problémát kell előadnia.

Közműfejlesztési hozzájárulás új lakás vásárlása esetén

Kérdés: Most épülő társasházban, a fővárosban kisebb lakást vásárolunk, mint magánszemélyek. A lakás közműóráinak (víz, áram, hőmennyiség, gáz) kiépítése miatt az építtető a vételáron felül tetemes díjat számlázott ki. Azt viszont nem akarja részletezni, hogy milyen tételekből áll össze a végleges közműórák kiépítésének díja. Arra hivatkozik, hogy a vállalkozókkal kötött szerződések magántulajdont képeznek és ezért nem ad róluk információt. Kérdésem, hogy az építtetőnek joga van megtagadni, hogy részletes számlát adjon a közüzemi mérőórák kialakításának és közmű hálózatba kötésének a költségeiről?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem tagadhatja meg, javaslom forduljon írásban a az építtetőhöz, és kérje részletes munkalap kiállítását közüzemi mérőórák kialakításáról és közmű hálózatba kötéséről.

Ingatlanjog

Kérdés: Négy testvérnek közös az ingatlana. Az egyiktől, aki benne él három gyermekével, nem fizetett hitele miatt behajtást követlenek. Terhelhető vagy elárverezhető?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kizárólag az adós tulajdoni hányadára vezethető az árverés.

Albérlet haszonélvezettel

Kérdés: Egy lakásnak egyik fele az én tulajdonom, a másik fele a lányomé. Az én tulajdonrészemen haszonélvezet van. A haszonélvező kiadhatja az egész lakást albérletbe?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Csak a felét.

Feljelentés

Kérdés: Ha a szőlőskert szomszédom véletlenül kivágta a fáimat, én feljelentettem. Később közös megegyezéssel visszavonhatom-e a feljelentésemet?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A feljelentést nem lehet visszavonni.