Pedagógus végzettségű iskolatitkár besorolása

Kérdés: 2005-ben és 2009-ben szereztem pedagógus végzettséget, 2004-től szabadidő szervezőként dolgoztam, amely mellett vagy egyik vagy másik szakomat tanítottam is kevés óraszámban. 2014-2019 között gyermekeimmel voltam otthon (gyed, gyes), majd a 2019/20-as tanévtől iskolatitkár pozícióba tudtam visszajönni a munkahelyemre. Azóta F kategóriába vagyok sorolva. Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben járhat-e nekem a magasabb (pedagógus) fizetési kategória, szabadság, minősülhetek-e ped. I-II. kategóriákban?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A közalkalmazott besorolása a munkakörre jogszabályban előírt iskolai végzettséghez kapcsolódik, ezért az ehhez képest magasabb iskolai végzettség nem vehető figyelembe a besorolási osztály meghatározásánál. Tehát pedagógusi végzettsége nem ad alapot magasabb fizetési osztályba sorolásra.

Munkajog, kisfilm

Kérdés: Leendő elsős tanítóként elvárás velem szemben, hogy kisfilmet készítsenek rólam és ez felkerüljön az iskola honlapjára, illetve annak facebook oldalára. Indok: nem lesz jó a beiskolázás, ha nem csinálod meg. Privát életemben nem töltök fel magamról sehova semmit. Jogszerű a kérés velem szemben vagy megtagadhatom? Azt tudom, hogy a tanulók szüleinek nyilatkozni kell arról, hogy gyermekükről bármilyen felvétel készíthető-e az iskolában. Így gondolnám, hogy mint pedagógusnak ugyanennyi nekem is kijár.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Munkáltatója nem kötelezheti a kisfilm elkészítésére, illetve annak közzétételére.

Munkajog

Kérdés: Jelenleg terápiás munkatársként dolgozok, két területen is szakmai vezető is vagyok. Május végén töltöm be a nyugdíj korhatárt, ezután már betölthető lesz a helyem. Van egy kolléganőm, aki jelenleg Nyíregyházán végzi az addiktológus képzést 2. diplomaként, mivel szoc. ped. végzettséggel ő nem tudja ezt átvenni tőlem. A folyamatban lévő tanulmányát idén decemberben fejezi be. A kérdésem, hogy ő májusban át tudja-e venni tőlem a szakmai területet?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a barátnője rendelkezni fog a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel és megfelel minden szakmai követelménynek, úgy betöltheti a szakmai területet, azonban ez a munkáltatója döntési jogkörébe tartozó kérdés, hogy kit milyen feltételek mellett kíván foglalkoztatni. Javaslom, hogy munkáltatójával egyeztessenek a kérdés tisztázása céljából.

Azonnali hatályú felmondás

Kérdés: Azonnali hatállyal mondtam fel a határozatlan idejű munkaviszonyomat. Az indoklás nem volt részletes. A munkáltató mennyi időn belül támadhatja meg a felmondást? És ha ez nem történik meg, milyen formában kérhetem a nekem járó végkielégítést?

Válasz: Tisztelt Kérdező! 30 napon belül van lehetőség a megtámadásra. Ebben az esetben nem jár végkielégítés.

Munkajog

Kérdés: Egy hétköznap 10-20-ig, szombaton 10-16 óráig nyitva tartó intézményben dolgozom napi 6 órában, jellemzően az alábbi munkarenddel: heti 3 nap 8-14 óráig, heti 2 nap 14-20 óráig, minden harmadik szombaton 10-16 óráig. Sem a szerződésemben, sem a KSZ-ben nem került rögzítésre a beosztásom, csak annyi, hogy a munkavégzés a nyitva tartási időhöz igazodik. Az Mt.-t böngészve úgy látom, hogy heti 2 napon, a 18 és 20 óra közti munkaidőre járna a 30%-os műszakpótlék, de nem vagyok biztos benne, hogy a beosztásom eleget tesz a rendszeres munkaidő-beosztás változásnak, amit az Mt. meghatároz. Mivel minden harmadik szombaton kell csak dolgoznom, nem tudom ez munkajogilag milyen munkavégzésnek minősül: normál munkarendnek, ügyeletnek, rendkívüli munkavégzésnek? 1 hétköznapon kivehető pihenőnap jár érte, bérpótlék nem. Ez így jogilag helytálló a munkáltató részéről?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkavállaló munkaidejének kezdete csak akkor tekinthető rendszeresen változónak, ha egy hónap tekintetében legalább a munkakezdések harmada eltér a többségi adattól és az eltérő adatok közt legalább 4 órás eltérés állapítható meg. A rendszeres változás megállapítható, ha a munkavállaló a hónap felében reggel 8 órakor kezdődő reggeli, a másik felében délután 2 órakor kezdődő délutáni műszakban dolgozik.
Rendkívüli munkavégzésnek minősül és bérpótlék jár érte, amennyiben jogszerűen jár el a munkáltató.