Felmentési idő nyugdíjba vonulás előtt

Kérdés: 1984. januártól – 2008. szeptemberig közalkalmazotti jogviszonyban dolgoztam az óvodában. 2008-tól az óvoda egyházi fenntartású lett, a munkaviszonyom azóta is abban az óvodában folytatódik. Az  idén 2022. júniusban veszem igénybe a nők 40 éves nyugdíjba menését. Mennyi felmentési idő jár nekem!

Válasz: Tisztelt Kérdező!  A felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. A hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött: öt év után egy hónappal; tíz év után két hónappal; tizenöt év után három hónappal; húsz év után négy hónappal; huszonöt év után öt hónappal; harminc év után hat hónappal meghosszabbodik.

Nyugdíj előtti alkalmatlanság

Kérdés: 2022.07.16-án töltöm a 65 évet. 43 éve dolgozom a postánál. Jelenleg térdszalag szakadás miatt munkára alkalmatlan vagyok. Betegállományba kell mennem, vagy a cég felmenthet a munkavégzés alól?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt (ha a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy ha egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi) felmondással szüntetheti meg. Kérdés, hogy a sérülése hogyan következett be….?

Letiltás nyugdíjból

Kérdés: A kérdésem a következő: ha a nyugdíjat rendszeres letiltás terheli, akkor a 2022. februárjában esedékes 13. havi járandóságból is vonhatnak le? Azért kérdezem, mert a tavaly novemberi nyugdíjprémiumból nem történt levonás.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Főszabály szerint a letiltás érvényesíthető a prémiumra is.

Nyugdíj előtti segély (nyes)

Kérdés: Főállású  őstermelő voltam, az igazolványomat visszaadtam, a tevékenységemet megszüntettem. Munkanélküli segélyre bejelentkeztem, majd ezután nyest szeretnék igénybe venni, amire minden tekintetben jogosult vagyok, de a munkanélküli szerint a nyes csak az őstermelésből származó bevétel alapján állapítható meg, aminek az alapja 25 000 Ft. Kérdésem ez így van? A kormány infó vonalát felhívva azt mondták, a nyes mindenkinek a minimálbér 40%. És eddig én is így tudtam.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A NYES mértéke kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka.

Óvodavezető nyugdíjazása

Kérdés: Szeretnék nyugdíjba menni 2022. szeptemberétől vagy ahogy kialakul közben. Már nyugdíjas korú vagyok, csak tovább dolgoztam vezetőként. Köteles-e a munkáltatóm felmentéssel elengedni vagy ha nem, milyen formában kell elengednie. Mit javasol, mikor jelezzem ezt a szándékomat felé? Semmiképp nem akarok hamarabb eljönni szept. 1- nél, mert nagyon kevés a dolgozó, a nyári szabadságolás idején ezért még dolgozni szeretnék, hogy ne egy emberre maradjon az egész nyár. Ha csak nyáron szólok, az későn van?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A közalkalmazotti jogviszony nyugdíjba vonulás esetén megszüntethető közös megegyezéssel és felmentéssel, továbbá bizonyos esetekben lemondással. A felmentési idő legalább hatvan nap, a nyolc hónapot azonban nem haladhatja meg. A felmentési idő hatvan napos időtartama öt év közalkalmazotti jogviszony esetén kezd növekedni egy hónappal. A hatvan napos felmentési idő közalkalmazotti jogviszonyban töltött harminc év után hat hónappal nő meg. Közös megegyezés esetén minden a felek megállapodásától függ, így nyáron is közölheti nyugdíjba vonulási szándékát. Felmentés esetén érdemes előbb tájékoztatni a munkáltatót.