Kérdés: Szeretném megtudni, hogy tényleg nem jár nekem semmi 69 éves nyugdíjasként a decemberben elhunyt, 69 éves, 2006. óta 67 százalékos rokkantnyugdíjas férjem után, aki 37 év 156 nap igazolt munkaviszonnyal rendelkezett a rokkanttá nyilvánításakor?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek házastársa a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte.

Haláleset

Kérdés: Halálestnél az elhunyt nyugdíja milyen feltételekkel és határidővel költhető a temetés költségeire?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az elhunyt személy esetében az elhalálozás hónapjában folyósított nyugdíj összegét a közeli hozzátartozó a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőre válásától számított egy éven belül veheti fel. A törvény nem írja elő, hogy az adott pénzösszeg milyen mértékben és mire fordítva költhető el.

Vht.63.§ alkalmazása

Kérdés: Nyugdíjam 242.000 Ft-ról 249.680 Ft-ra emelkedett, amelyből eddig 33% került levonásra (20 éves ügy, peresítés alatt). A Nyugdíjfolyósító úgy döntött, hogy 2021.febr.1-től alkalmazza a Vht.63.§-t, mely után csak 142.500 Ft-ot (eddiginél 20.000 Ft-tal kevesebbet) hagy meg részemre. Ismerem a vonatkozó törvény tartalmát, kérdésem: Jogos-e, hogy ezentúl már közel 43 % elvonása történik egy ügyben? Miért most döntött úgy a kifizető, hogy alkalmazza a Vht. 63. § kiegészítést, ill. hogy lehet, hogy más személyeknél nem alkalmazza (konkrét személyekről tudok).

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Vht. 63. § értelmében a végrehajtás során a munkabért terhelő, külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak, valamint egyéb járulékok levonása után fennmaradó összegből korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét. A 2021. évben a nyugdíjminimum összege 28.500 Ft, amelynek ötszörös értéke 142.500 Ft. Mivel Önnek a nyugdíja 249.680 Ft-ra emelkedett, ezért a Nyugdíjfolyósító korlátozás nélkül, bármekkora összeget elvonhat, azzal a kikötéssel, hogy nem lehet nyugdíjának összege 142.500 Ft-nál kevesebb, tehát a Nyugdíjfolyósító részéről teljesen jogszerű ekkora összeg elvonása az Ön esetében. Egyebekben a törvényi szabályozás alapján a Nyugdíjfolyósító döntési jogkörébe tartozik, hogy kinél milyen mértékben, milyen százalékban vonja le az összegeket.

Nők kedvezményes nyugdíja

Kérdés: Adategyeztetés során határozatot kaptam, az alábbi adatokkal 2019.12.31-ig: 1., 36 év 52 nap nyugdíjjogosultság figyelembe vehető idővel. 2., 35 év 147 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjra jogosító idővel, ezen belül 29 év 118 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel rendelkezik. 2 gyermekem született. Mikor igényelhetem a nők kedvezményes nyugdíját, meddig kell még dolgoznom?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A második pontban foglalt idő az irányadó a kedvezményes nyugdíj szempontjából. Kb. 4,5 év még ledolgozandó.

Őstermelő beszámít-e a nők 40 éves nyugdíjazásába?

Kérdés: 2020.06.30-ával megszűnt a munkaviszonyom. 2020.06.24-én kiváltottam az őstermelői igazolványomat. December 31-ig őstermelőként tettem szert egy minimális jövedelemre. Az a kérdésem, hogyan tudnám ezt az időszakot munkaviszonynak elfogadtatni, ha közben 2020.08.18-tól álláskeresőként regisztráltam és most a nyugdíj előtti segélyt kapom. 2021.09.10-én lenne meg a 40 éves munkaviszonyom. Nő vagyok.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Társadalombiztosítási szempontból a mezőgazdasági őstermelő akkor biztosított, ha a rá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját, valamint főszabály szerint az egyéb jogcímen biztosítottat, továbbá a saját jogú nyugdíjast, illetve rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltött özvegyi nyugdíjast. A mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is – 2020. július 1-jét követően a minimálbér 92 százalékának megfelelő összeg után fizeti meg a 18,5% mértékű társadalombiztosítási járulékot. Az a mezőgazdasági őstermelő viszont, akinek az e tevékenységéből származó, a tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt (vagyis a 8 millió forintot), az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után fizeti meg a 18,5%-os társadalombiztosítási járulékot. Röviden, amennyiben ön fizette a járulékot megfelelően, biztosítottnak számított az adott időszakban.