Munkajog

Kérdés: 45 éves tanítónő vagyok. 24 éve ugyanabban az általános iskolában tanítok. Több körülmény miatt néhány éve már azon gondolkozom, hogy más munkahelyet (más foglalkozást) keresek magamnak. Természetesen ez nem megy egyik napról a másikra. Hivatástudatom, a gyerekek szeretete ez idáig sokszor átlendített a mélypontokon. Életkorom előrehaladtával azonban mélyebben elgondolkoztam azon, hogy miért éri meg maradni és miért nem. Hogy segítsem ezt a döntést és egyedüli családfenntartókét ezt felelősen tegyem arra gondoltam, hogy először félállás mellett tudnék keresni, mást tanulni, próbálkozni. Az érdekelne, milyen hátrányokkal jár, illetve milyen jogokat nem károsít, ha félállásban maradnék pedagógus. Egyáltalán kérhetem-e, és milyen indokkal? Az, hogy a fél munkaidő a nyugdíjas évekhez is félig számít be természetes. Felmerül azonban, hogy például igénybe vehetném-e a 40 éves jogviszonnyal történő nyugdíjazást?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Munkavállalóként kérvényezheti munkáltatójától a részmunkaidős foglalkoztatást. Ha a pedagógus munkaszerződése részmunkaidőre szól, akkor a pedagógus illetménye/munkabére ilyenkor a pedagógus bértábla teljes munkaidőre vonatkozó munkabérének a részmunkaidővel arányos része. Szabadsága azonban azonos a teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusokéval, és a pedagógusminősítési rendszerben, tanfelügyeleti ellenőrzésben is részt kell vennie. Javaslom, keresse fel a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, illetve a konzultáljon a munkáltatójával, mivel teljes körű válasszal ők fognak tudni szolgálni.

Nyugdíj

Kérdés: Az öregségi nyugdíj megállapításánál hány évet vesznek számításba, ha négy saját gyermekem van? Illetve a megszerzett jog, hogy 4 év korkedvezményem van, tehát hogy “számoljam ki”, mennyi évvel előbb mehetek el? Még egy: Üzemi baleset miatti táppénzes időszak kiesik vagy nem (több verziót hallottam)?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Azt javaslom, hogy a rendelkezésére álló iratokkal forduljon az Ön lakóhelye szerint illetékességgel rendelkező járási hivatalhoz, ahol részletes tájékoztatással tudnak szolgálni a feltett kérdésre. Iratok nélkül mi sem tudunk többet mondani.

Nyugdíjba vonulás

Kérdés: Közalkalmazottként 2022.03.21-én töltöm be a tényleges öregségi nyugdíj korhatárt (65 év). Kértem a munkáltatómat, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a fenti dátumtól ténylegesen nyugdíjba vonulhassak. Két lehetőséget adott számomra: 1. kölcsönös megegyezés, munka alóli mentesítés nélkül, 2. felmentés a közalkalmazotti jogviszonyból, de ebben az esetben a felmentési idővel (5 hónap) kitolódik a tényleges nyugdíj kezdetének a napja. Kérdésem: közalkalmazott esetén, tényleges öregségi nyugdíjba vonuláskor hogyan kell kiadni a felmentési időt, a felmentési idő utolsó napja eshet-e a jogosultság megszerzését megelőző napra? Tudomásom szerint a 65. év betöltése után nem vagyok foglalkoztatható közalkalmazottként.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 30. § (1) bekezdés d) pontja szerint a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül. A felmentési idő legalább felére a munkáltató köteles mentesíteni a közalkalmazottat a munkavégzés alól. Annak nincs akadálya, hogy ennél az időszaknál hosszabb, akár a teljes felmentési időre mentesítést adjon a munkáltató a munkavégzés alól, de ez a kedvezmény nem kényszeríthető ki.

Nyugdíjba vonulás

Kérdés: Pedagógus nő vagyok, 1981-től folyamatos munkaviszonyom van. Kérhetem-e a 40 évvel való nyugdíjba vonulásomat, ha a felmentési idő alatt betöltöm az öregségi nyugdíjkorhatárt? (Szeretnék 2022 dec. utolsó napjain nyugdíjba menni, de 2022. novemberében betöltöm a 65 évet.)

Válasz: Tisztelt Kérdező! Alapvetően nincs akadálya, azonban, ha közszférában tevékenykedik, úgy a nyugdíjkorhatár elérése esetén a nyugdíjba vonulás kötelező. Javaslom, keresse fel a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, akik pontos és bővebb információval fognak tudnak szolgálni.

Nyugdíj letiltása

Kérdés: A veszélyhelyzet ideje alatt van-e a végrehajtónak lehetősége az egyébként jogos követelés nyugdíjból történő letiltására?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, a veszélyhelyzet ideje alatt az ellátás folyósítója a végrehajtó rendelkezése alapján a nyugdíjból az általános szabályok alapján a jogos követelést letilthatja.