Osztályozó vizsga, általános iskola

Kérdés: Gyermekem harmadik osztályos, jó tanuló.  Négy hétre ledöntötte egy betegség, amiből nehezen épült fel. Hiányzása orvosilag igazolt, a 250 óra hiányzástól még bőven messze áll, azonban egy heti egy órás tantárgyból elérte a 30 százalékos hiányzást, azonban már szerzett elegendő jegyet, hogy akár most zárható legyen. Az osztályfőnöke azt mondta, hogy lehetséges, hogy osztályozó vizsgára kell mennie. Úgy tudtam, hogy ha egy diák szerzett elegendő jegyet, és jegyei száma alapján zárható, akkor a minősítését minden tantárgyból a tanítási évben szerzett osztályzatai alapján kell megállapítani, és teljesen jogszerűtlen eljárás őt osztályozó vizsgára küldeni. Rosszul tudtam, vagy csak az osztályfőnök fenyegetőzik vaktában?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdés f) pontja alapján egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Jelen esetben az ön gyermekének volt elegendő érdemjegye az adott időszakban a tantárgy érdemjeggyel történő lezárásához, így nem kötelezhető osztályozó vizsgára.

Jegymegajánlót megnézheti az egyetemista?

Kérdés: Októberben írtunk jegymegajánlót papír alapon a debreceni egyetem egészségügyi karán. Azért így, mert elromlott az informatikai rendszer. Nem kaptam jegyet, mert “állítólag” nem sikerült. Számomra elég hihetetlen. Van jogom megnézni ezt a dolgozatot? Ha igen, mi a módja?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen. Azt javaslom, erről egyeztessen a tanárral.

Iskola

Kérdés: Az igazgatónő szerint rossz a gyerek, aki most már nyolcadikos. És azt tanácsolta, hogy holnaptól ne menjen a gyerek iskolába. Mi a teendőm?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által vázolt tényállás alapján ez nem egy formális elbocsátás (melyet más fegyelmi intézkedéseknek, fegyelmi eljárásnak is meg kellene előznie), vagyis gyermeke hallgatói jogviszonyát pusztán egy ilyen kijelentéssel nem lehet megszüntetni. A Köznevelési Törvény alapján a közléstől számított 15 napon belül eljárást indíthat a fenntartónál (a fenntartó függ attól, milyen iskolába jár a gyermek, az intézmény honlapján fel szokták tüntetni), amennyiben nem vezet eredményre, közigazgatási pert indíthat, illetve a sérelmes intézkedést követő egy éven belül az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalához fordulhat.

Osztály

Kérdés: Mit tegyek, hogy ne utáljanak az osztálytársaim?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ebben sajnos nem tudok segíteni.

Tanár jogai

Kérdés: Szakközépiskolai tanár vagyok, osztályfőnök. Pár diákom megvádolt 15 pontban. Az iskolai felügyelő bizottság 11 pontot ejtett. Négy miatt elmarasztaltak úgy, hogy az én tanúimat meg sem hallgatták. Fellebbeztem. A fellebbezés idejének lejárta előtt, az igazgató elvette tőlem az osztályom. Bizonyítékok bemutatását és a szembesítést kértem a felügyelő bizottságtól. A válaszuk, hogy azt nem adhatják ki, mert titkos. Az eljárás lefolytatása szerintem jogilag több sebből vérzik. Mit tanácsol, mit tegyek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkáltató jogtalan eljárása miatt munkaügyi per indíthat az iskola ellen, mely perben a munkáltatót terheli a bizonyítás. „Titkos” bizonyíték nincsen, mert az ellen értelemszerűen nem lehet védekezni.