Ösztöndíj

Kérdés: Januárban nem kaptam ösztöndíjat és az igazat megvallva nem valami segítőkész a titkár, aki ezt az egészet intézi. Az lenne a kérdésem, hogy mit kell tennem, hogy megkapjam azt, ami még jár, mert még jár!

Válasz: Tisztelt Kérdező! Azt javaslom, hogy írásban keresse fel az adott intézmény Tanulmányi Osztályát és kérjen részletes tájékoztatást az üggyel kapcsolatban, amennyiben nem kapna részletes tájékoztatását, abban az esetben forduljon az Oktatási Hivatalhoz.

Fizetés

Kérdés: Iskolai nyugdíjas portás vagyok. A koronavírus miatti iskola bezárás alatt jár-e a technikai dolgozóknak /takarítók, portás, karbantartó/ részére fizetés?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jelen esetben mivel nem tudjuk munkaszerződésének tartalmát, továbbá hogy ön közalkalmazotti jogviszonyban áll-e, így pontos válasszal nem tudunk szolgálni. Mivel Ön a bezárás miatt nem tud otthoni munkavégzés keretében feladatokat ellátni, úgy elsődlegesen a (maradék) szabadság kiadása jön szóba, ilyen esetben távolléti díj illeti meg. Ha ez nem megvalósítható, akkor a munkáltatójával történő megállapodás alapján mentesül a munkavégzési kötelezettség alól a bezárás idejére. Az Mt. alapján a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve – alapbér illeti meg. Javaslom, forduljon munkáltatójához kérdésével.

Tanórán keletkezett kár

Kérdés: Ha a gyermekem testnevelés órán kidobózás közben úgy dobja meg a társát, hogy annak leesik a szemüvege és eltörik, az kinek a felelőssége? Az ilyen eseményekre nem a tankerületnek kellene felelősségbiztosítást kötnie?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az iskola a felelősség alól mentesül abban az esetben, ha a kárt kivédhetetlen ok, például a gyermek előre nem látható, elháríthatatlan magatartása idézte elő, ellenkező esetben az iskola köteles a kárt megtéríteni. A biztosító a kárt abban az esetben köteles megtéríteni, ha az adott cselekmény biztosítási cselekménynek minősül. Ami a felelősségbiztosítást illeti javaslom, hogy nézzen utána az adott oktatási intézmény testnevelés oktatásával kapcsolatos balesetvédelmi előírásának vagy az intézmény házirendjének.

OKJ tanfolyam

Kérdés: Egy OKJ tanfolyamra szerettem volna jelentkezni. Egy ismerősöm kezdett el ebben segíteni. Azonban a jelentkezéshez semmilyen papírt nem írtam alá, nem beszéltem ezzel kapcsolatban egy ügyintézővel sem. Korábban már végeztem ennél a cégnél ilyen jellegű tanfolyamot. Így a számlát kiküldték, illetve a tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatos információkat is. A vizsgára és a tanfolyamra nem mentem el. A tanfolyam díját azonban most követelik tőlem. Ezt jogosan teszik?

Válasz: Tisztelt Kérdező! OKJ tanfolyamra történő jelentkezéshez mindenképpen kell az Ön aláírása, a jelentkezési lap kitöltése hiányában nem tekinthető érvényesnek a jelentkezés. Abban az esetben, ha ismerőse Ön helyett jelentkezett, a jelentkezési lapon nem az Ön keze általi aláírás szerepel, akkor a jelentkezés nem tekinthető érvényesnek, ezáltal nem követelhetik jogosan a tanfolyam díját. Javaslom, hogy minél hamarabb lépjen kapcsolatba az ügyintézővel, valamint ismerősével a helyzet tisztázása okán.

 

Tanfolyam

Kérdés: Szeretném a segítségét kérni. Sajnos abba kell hagynom a munkám miatt egy tanfolyamot, aminek előre egy összegben kifizettem a teljes díját tavaly. Kölcsönkértem és nem tudom most a részleteket fizetni.
Szeretném visszakapni az időarányos részét. Jogosult vagyok rá? Szerződés nem volt, csak egy nyugtám van a befizetésről, viszont a tájékoztató szerint nem jár vissza a tandíj. De ha részletekben fizetést választottam volna, akkor nem veszne el a pénz fennmaradó része. Az alapítvány tájékoztatója szerint: Ha a képzés elindulása előtt 3-60 nappal korábban történik a lemondás, a befizetett regisztrációs díj nem, de a fennmaradó összeg visszajár. Ha a képzés elindulása előtt 0-2 nappal korábban történik a lemondás vagy a jelentkező nem mondja le a részvételt, csak nem jön el, a befizetett részvételi díj nem jár vissza, annak teljes összege az Alapítványt illeti meg. Ha a képzés elindulását követően a résztvevő félbehagyja a képzést, a befizetett képzési díj nem jár vissza, annak teljes összege az Alapítványt illeti meg. A résztvevő a 370 napon belül induló jógaoktatói képzés egyikén folytathatja az oktatói képzést, az addig befizetett díj beszámításával. Ennek feltétele még a 30.000 Ft. újracsatlakozási díj befizetése. A befizetett regisztrációs és képzési díj legkésőbb 370 napon belül induló oktatói képzésre vihető át a fentiek függvényében, ezt követően elveszik ez a lehetőség és a fennmaradó díj nem használható fel másra. Jelentkezni csak a teljes képzésre lehet, annak anyagi vonzataival együtt.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján nemcsak az minősül szerződésnek, amelyet a szerződő felek írásba foglalnak, és szerződéskötés címén aláírnak. Ráutaló magatartással is megköthető adott esetben a szerződés, az Ön esetében ez azt jelenti, hogy az alapítvány által meghirdetett képzés egyfajta ajánlatnak minősült, amelyet Ön úgy fogadott el, hogy kifizette a tandíjat. Az így létrejött szerződéses jogviszonyban Önt köti az alapítvány tájékoztatója, hiszen a pénzfizetéssel egyidejűleg elfogadta az alapítvány által megszabott feltételeket, amelynek következtében Önnek sajnálatos módon így nem jár a pénzvisszatérítés lehetősége.