Banki hitelek hagyatékban

Kérdés: Előzetes hagyatéki tárgyalás során felhívták a figyelmemet, hogy édesanyám korábban közel 800 e Ft személyi és folyószámlahitelt vett fel, melyet nem fizetett vissza és hagyatékában én örököltem. Szeretnék érdeklődni, hogy ezt mindenféle aláírás nélkül lehet örökölni vagy a bank biztosítása, melyet a hitelekre kötnek, fedezi azt? Többen is mondták, hogy ilyen esetben a bank nem követelheti ezt a tartozást az örökösön. Mire számíthatok, ha a hagyatéki procedúra lezárul?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az örökös dönthet arról, hogy él a hagyaték elfogadásának lehetőségével vagy visszautasítja azt. A törvényt értelmezve az örökös csak az általa megörökölt hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a tartozásért. Az öröklés pontos részleteinek ismertetése nélkül nem tudok további pontos választ adni.

Öröklés

Kérdés: Az édesapám meghalt, egy nagyobb összeg lenne az örökség, viszont nekem van tartozásom. A kérdésem az lenne, hogy lemondhatok-e az örökségemről a gyerekeim javára, hogy ne a bank vigye el az összeget? Vagy van-e valamilyen más lehetőségem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, habár ebben az esetben a gyámhatóság is be fog kapcsolódni. Biztosan van más is, csak nem ismerem a pontos körülményeket….

Adósság öröklés

Kérdés: Apukám elhunyt. Hagyatéki tárgyaláson semmilyen hiteltartozásról nem esett szó. Most 2 év után már végrehajtói levél jött. A házat anno apukám bérelte, vagyis már az államé volt a ház. A bérlést örököltük, utána visszavettük 3-an testvérek a házat. A végrehajtói levélben mégis jogutódként vagyunk feltüntetve, és a házra akarják az adósságot terhelni. 3-an vagyunk bejegyezve a házra. Közülünk egyedül nekem van bejelentett munkahelyem. A házat nem tudjuk eladni, anyukámnak örök életére haszonélvezeti joga van, és nem is lenne lehetőségünk másik házat venni. A kérdésem, hogy mit tegyünk ezek után? Vonhatnak a fizetésemből, és ha igen mennyit? Az összes tartozást vagy 3 felé elosztva? Mert igazságtalan, ha csak tőlem vonnak, mert csak tőlem tudnak.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A törvényt értelmezve az örökös csak az általa megörökölt hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a tartozásért. Tehát, amennyiben elfogadja az örökséget, úgy a tartozásokat is viselnie kell. Önök, mint tulajdonosok rendelkezhetnek a ház eladásáról. Javaslom, keressenek fel egy ebben a szakterületben jártas ügyvédet, mert a leírtak alapján van kiút, csak minden iratot ismernünk kellene, a pontos megoldáshoz.

Végrendelet

Kérdés: A végrendeletben az egyik tanú a vejem, érvényes-e a végrendelet?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a végrendelet a vejére nézve nem tartalmaz sem jogokat, sem kötelezettségeket, abban az esetben mindez nem jelenti a végrendelet érvénytelenségét.

Örökség utáni tartozás

Kérdés: Édesanyám meghalt, egy házat örököltünk a testvéremmel. Sajnos 300 ezer Ft tartozást is örököltünk. Kérdésem az volna, hogy mikor kell ezt nekünk rendezni. Mielőtt a közjegyzőhöz megyünk, ki kell fizetnünk vagy ha eladtuk az ingatlant?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A törvényt értelmezve az örökös csak az általa megörökölt hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a tartozásért. Az örökös kizárólag a hagyatéki költségekért és a hagyatéki eljárás költségeiért felel a saját vagyonával is. Az is egy opció lehet valóban, hogy a tartozást az ingatlan eladása során befolyt összegből teljesítik.