Öröklésről lemondás

Kérdés: Kérdésem lenne, ha egyszer apám válása alkalmával lemondtam az öröklési jogomról és kifizetett minket a bátyámmal együtt, 30 évvel ezelőtt, akkor van lehetőség a lemondás módosítására a felesége javára? A testvérem halála után? Az unoka nem vér szerinti unoka, a bátyám gyerekkel vette feleségül az anyját. Most ő kapná az ingatlan felét és nem a szeretett pótanyám.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nincs.

Öröklés, haszonélvezeti jog

Kérdés: Érdeklődni szeretnék, hogy a tulajdonos a haszonélvező beleegyezése nélkül eladhatja-e a házat? Második kérdésem az lenne, hogy a haszonélvező kirakhatja-e a tulajdonost az ingatlanból?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, eladhatja. Igen, amennyiben használni szeretné az ingatlant.

Öröklés

Kérdés: Édesanyám, édesapám, én és feleségem laktunk egy ingatlanban. Öcsém szintén ide van bejelentve. Van neki egy felesége, de nem itt laknak. Édesapám most sajnos elhunyt. Az lenne a kérdésem, ha édesanyám majd meghal és ha mindketten egyenlő részben örökölünk és mi nem tudjuk kifizetni az ingatlan árának fele összegét az öcsémnek, mert nincs annyi pénzünk, akkor az öcsémnek lesz-e lehetősége, hogy kitegyen az ingatlanból?A: El kell adnunk az ingatlant, nekünk ki kell költöznünk akaratunk ellenére és el kell osztani a pénzt. B: Ő eladja a saját részét valakinek, aki tulajdonos lesz az ingatlan felett és ennek az illetőnek rendelkezése lesz az ingatlanba.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem teheti ki Önöket az ingatlanból. A testvére bírósághoz fordulhat közös vagyon megosztása okán. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint a közös tulajdon megszüntetésének sorrendje a következő: természetbeni megosztás, tulajdonostárs tulajdoni hányadának megváltása, társasházzá alakítás, árverési értékesítés. Amennyiben nem tudnak megállapodni, a bíróság az egyes lehetőségeket megvizsgálva fog döntést hozni.

Öröklés, 3 testvér

Kérdés: Szeretném megtudni, hogy van-e jogom abban a lakásban bent tartózkodni, amit a szüleimtől örököltünk hárman, egyenlő arányban. Csak az egyik testvérem van oda bejelentve, ott lakik, mi ketten nem. Saját kakasunk van. Az öröklött házhoz nincs kulcsunk és nem is ad az ott lakó testvérünk. Azt mondja, hogy kihívja ránk a rendőrséget, ha ott leszünk, mert ezzel zaklatjuk. Megteheti-e ezt? Osztatlan közös tulajdon. Kifizetni nem tud, eladni nem akarja. Csak tulajdonosok vagyunk. Semmi jogunk ehhez a házhoz így? Tulajdonképpen így nem kapunk semmit? 120 m3 a ház, egyedül lakja.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, van joga hozzá, akár oda is költözhet, a testvére nem tilthatja meg. Ha nem tudnak megállapodni, azt javaslom, forduljon bírósághoz közös tulajdon megszüntetése okán.

Hagyaték

Kérdés: Kiskorú magánszemély helyett törvényes képviselője elfogadott egy terhekkel, kötelezettségekkel teli hagyatékot. A jogerős hagyatékátadó végzés már megérkezett, a kiskorú 1/1 örököl. Ha a 18.-ik életévét betölti, van lehetősége lemondani erről a hagyatékról?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Utólag nem mondhat le róla, de a leírtak nem történhettek így meg, ugyanis ilyen esetben kötelező az eseti gondok a kiskorúnak a gyámhivataltól, amiről a közjegyzőnek gondoskodnia kell(ett).