Örökölt telek eladás

Kérdés: Egy örökölt földterület eladásával kapcsolatban adódott problémánk. Édesanyámék 3-an voltak testvérek, akik egy nagyobb földterületet örököltek a szüleiktől. Mind a hárman elhunytak már. A legidősebb nagynéni 8 évvel ezelőtt. A lányának állítólag hagyatéki tárgyalása sem volt, kérelmet sem adott be, mondván nem volt semmi örökölni valója. Évek óta kérjük, adjon be póthagyatéki kérelmet, de semmit nem intéz, abszolút nem érdekli az egész. Szeretnénk minél előbb eladni ezt a földterületet, de így nem tudunk semmit intézni. A kérdésem az lenne, ki lehet-e ennyi idő után záratni az örökségből, ill. hogy a póthagyatéki kérelem beadásának van-e elévülési ideje?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az örökségből nem lehet kizárni az illetőt, arra csak az örökhagyó jogosult. A hagyatéki eljárásról szóló törvény értelmében, ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye. A póthagyatéki eljárásra a hagyatéki eljárás szabályai vonatkoznak. Az örökség az ún. dologi jogi igényen alapul, ami nem évül el.

Üzletrész öröklése

Kérdés: Egy Bt. beltagja vagyok, a feleségem a kültag a Bt-ben a tulajdoni részesedése 99,99%. Azért döntöttem így, hogy halálom esetén kikerüljön a Bt. vagyona az örökösödési procedúrából. Kérdésem az, hogy ha a feleségem elhalálozik és nem ír végrendeletet, én pedig már előbb meghaltam, ki örökli a Bt. vagyonát (felszámolás után)? Csak az első házasságomból vannak gyermekeim. A feleségemnek nincs gyermeke, közös sincs. Viszont van egy testvére, akinek végképp semmi köze a Bt-hez. Szeretném, hogy az egyik gyermekem és az egyik unokám örökölje a Bt. vagyonát. Feleségem által írt végrendelettel visszavonhatatlanul megoldható a kérdés? Feleségem testvére hajlandó most lemondani a majdani Bt-ből való örökségéről.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Így nem teljesen értelmezhető a kérdése. Felszámolás utánról ír…..A felszámolás feltételezi, hogy a Bt. fizetésképtelen volt, így nem nagyon lesz mit örökölni. Biztosan felszámolás jöhet szóba? Van sok tartozása a Bt-nek? Avagy végelszámolásra gondolt?

Hagyatéki tárgyalás előtt

Kérdés: Elhunyt élettársam házában élek 11 éve állandó lakcím bejelentéssel. A tulajdoni lapon egyedül ő szerepel. A feltételezett örökösei kérhetnek albérleti díjat hagyatéki tárgyalás előtt és kiadhatják albérletbe az ingatlant? Sehol nem szerepelnek, még a lakcímük sem ide szól.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A jogszabályok értelmében a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedéséig egyik örökös sem rendelkezhet teljesen önállóan az öröklött vagyonelemekkel, így (elvileg) nem adható ki bérletbe a lakás.

Öröklés

Kérdés: Sajnálatos haláleset történt a családban. Adott az özvegy férj, akinek 100%-os tulajdonrésze van az eddig a feleségével közösen lakott házban. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a házat közösen újították fel és bővítették, a vételárhoz is kisebb résszel hozzájárult anyagilag az elhunyt. Mind az ingatlan vásárlása, mind a felújítása még a házasságkötés előtt történt. Fel kell-e tüntetni az ingatlant a hagyatéki leltárban? Tarthat-e igényt az elhalálozott feleség előző házasságából született gyereke a házból bizonyos tulajdonrészre? Ha igen, mekkorára? Ha jól értem, a feleség nevén lévő összes vagyonból fele-fele arányban örököl az özvegy férj és a gyerek, beleértve a feleség nevén futó bankszámlán elhelyezett betétet is.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérdése megválaszolásához fontos lenne tudni, hogy mit ért az ingatlan bővítése alatt, hiszen amennyiben a házaspár közösen, az életközösség fennállása alatt építkezett és közöttük nem jött létre olyan házassági vagyonjogi szerződés, amely az építkezés során szerzett tulajdonról rendelkezne, abban az esetben egymás között egyenlő arányban szereznek tulajdonjogot a hozzáépített rész vonatkozásában –amelynek megállapítása okán a bírósághoz lehet fordulni. Továbbá fontos lenne tudni azt is, hogy rendelkezésre áll-e bármilyen bizonyíték, amely azt támasztaná alá, hogy az elhunyt hozzájárult a vételár kiegyenlítéséhez. Amennyiben a bíróság által megállapításra kerül, hogy az ingatlan vonatkozásában az elhunytat tulajdoni hányad illette meg, abban az esetben az elhunytat megillető tulajdoni hányad a hagyaték részévé válhat. A törvényes öröklés értelmében az elhunyt után gyermekei (az öröklés szempontjából a törvény nem tesz különbséget a korábbi házasságból származó gyermekek között), valamint az elhunyt házastársa is örököl.

Hagyatéki eljárás kezdeményezése Németországban

Kérdés: Hárman vagyunk testvérek, a húgom, aki édestestvérem és a bátyám aki anyai részről a testvérünk. A bátyám magyar állampolgár, de Németországban élt és dolgozott életvitelszerűen. Itt Magyarországon tulajdonrésze van egy ingatlanban, amit édesanyánktól kapott ajándékozás címén. Édesanyánk még él. A ház anyai része az övé, a másik fele a húgomé és az enyém. A tulajdonlapon ez a megosztás. Németországban nősült, gyermekük nincs. A bátyám sajnos elhunyt és az uniós egyezmény szerint ott kell lefolytatni a hagyatéki eljárást. A kérdésem az lenne, hogy hogyan kezdjünk hozzá az ügyintézéshez, ugyanis a német sógornőnk arra hivatkozik, hogy nincs anyagi háttere a hagyatéki eljárás lefolytatásához.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Európai Öröklési rendelet értelmében a hagyatéki eljárás lefolytatására az örökhagyó elhalálozás kori szokásos tartózkodási helye az irányadó, így az Önök esetében a hagyaték átadására Németországban fog sor kerülni. Jelen esetben mivel az elhunytnak Magyarországon is volt vagyona, célszerű Európai Öröklési Bizonyítványt kérni, amelynek igénylése iránti kérelmét a Német Nagykövetségen kell benyújtania –a kérelem benyújtásához szükséges további információkról a Német Nagykövetség honlapján tájékozódhat. Miután elkészültek a szükséges dokumentumok, az illetékes hatóság számára kell megküldeni őket. Hagyatéki bíróságként az az elsőfokú bíróság az illetékes, amely körzetében az örökhagyó halála időpontjában lakhellyel vagy állandó tartózkodási hellyel rendelkezett. Az ilyen hagyatéki eljárások komplexitása okán azonban célszerű lehet szakemberhez fordulni, hiszen rendkívül körülményes lehet adott esetben az eljárás.