Parkolóban összekoccanó autók

Kérdés: Több, mint 6 hónappal ezelőtt feleségem leparkolt egy bevásárlóközpontnál. Nem húzta be a kéziféket, és amikor már senki nem ült benne nekigurult az autó egy másiknak. Minimális felületi sérülés keletkezett. Semmilyen papírt vagy betétlapot nem töltöttek ki, egy fotó talán van róla. Feleségem szerette volna a helyszínen rendezni a dolgot, viszont a másik autó tulajdonosa szerette volna elvinni egy karosszériáshoz az autót, amit utána mi fizetünk ki. Elfogadtuk és megbeszélték, hogy pár napon belül jelentkezni fog. Több, mint fél év múlva jelentkezett, hogy elvitte megcsináltatni az autót és fizessük ki, különben ügyvédhez fordul. Azóta már ki tudja mi történt az autójával és valójában mit csináltatott meg, amit velünk akar kifizettetni. Van egy ilyen incidensnek elévülési ideje?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kártérítés és kárbejelentések esetén az elévülési idő 5 év, bűncselekménnyel okozott kár esetén a követelés öt éven túl sem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül. A járadékkövetelés elévülési ideje a járadékkövetelés egészére egységesen akkor kezdődik, amikor a járadékkövetelést megalapozó kár első ízben jelentkezik. A szabálysértések esetében ez az idő 2 év.

Munkaügy

Kérdés: Havi 1 éjszakai munkára akarnak kényszeríteni. Megtehetik-e?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel osztja be. A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatja. A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is módosíthatja. Mindezek alapján szükséges a körülmények pontos ismerete a kérdés megválaszolásához.

Fizetésre kötelezés

Kérdés: Lakásszövetkezetünk közgyűlésen ajánlást tett, hogy a házhoz tartozó kukák kihúzását a tulajdonosok között felosztja. További lépést is szeretnének foganatosítani és pedig, ha valaki nem teljesíti a feladatot és pótszállítást kér, a közös képviselet annak összegét az illetőre szeretné terhelni. Úgy érzem, hogy ezt nincs jogukban megtenni.  Szeretném kérni segítségüket ebben a témában.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ilyen témájú kérdésekben a közgyűlés határoz a társasház alapító okiratában meghatározott szabályoknak megfelelően.

Jelzáloghitel

Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy a jelzáloghitel tartozásának kiegyenlítése érdekében, van-e joga a hitelezőnek a nyugdíjamhoz nyúlni? Maga az ingatlan a hitel fedezete. Én inkább árverezést szeretnék.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az adós társadalombiztosítási nyugellátásából, korhatár előtti ellátásából, szolgálati járandóságából legfeljebb 33 százalékot lehet levonni. Több letiltás esetén a levonás a nyugellátásnak legfeljebb 50%-áig terjedhet. A teljesen korrekt válaszhoz ismernem kellene a kölcsönszerződést is.

Kapcsolati erőszak, hiányos vádirat, próbára bocsátás

Kérdés: A férjem, vagyis most már az elítélt, kapcsolati erőszak bűntette miatt (Btk. 212/A ˇ§ (2)a) ügyészi javaslatra kétévnyi próbára bocsátást kapott. Ezt a büntetővégzést és a vádiratot csak az elítélt kapta meg (e-mail-ben), én a sértett nem. Elvileg semmiről nem tudok. Most az elítéltnek van nyolc napja, hogy a tárgyalás / előkészítő ülés mellett döntsön. Sérelmem és kérdésem: A vádiratból teljesen kimaradt – de a nyomozóhatósággal és az ügyészséggel a kezdetektől ismertetve lett – két lényeges pont (pl. az egyik, hogy 57%-os rokkant vagyok). Ezeket én miért nem kapom meg hivatalosan? Dönthetek-e én a tárgyalás megtartása mellett, ill. hogyan befolyásolja az ítéletet, megváltoztathatja-e, hiszen hiányos vádirat alapján született? Nem utólag akarok a vádhoz illeszteni. (Bár, azóta is folyamatos a testi atrocitás.)

Válasz: Tisztelt Kérdező!  Az ügyészségnek a vádemelésről a sértettet is tájékoztatnia kell. A sértett tárgyalás tartása iránti indítványt nem terjeszthet elő. A büntetőeljárás során bizonyítékot terjeszthet elő, illetve észrevételezheti az Ön álláspontja szerinti hiányosságokat. Javaslom, hogy a továbbiakban személyesen kérje ügyvéd segítségét.