Idézés

Kérdés: 2 éve büntetés végrehajtásban dolgozom, bántalmazás hivatalos eljárásban feljelentést tettek ellenem. 3 fogvatartott vallott rám hamisan. A sértettet orvosok vizsgálták, nem látszott bántalmazás rajta, kamera felvételeket bekérték, azokból is megállapította a fegyelmi tiszt, hogy nem töltöttem el huzamosabb időt a zárkánál. Most gyanúsítottként beidéztek, mi a teendőm? Soha nem volt ügyem és semmit nem tudok, mi lehet?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javasoljuk, az idézésnek tegyen eleget, meg kell jelenni a megjelölt helyen és időben a hatóság előtt. Az iratok megismeréséhez, védője jelenlétéhez joga van ügye kapcsán.

Végzettségek igazolása

Kérdés: Az a kérdésem, hogy egy megkezdett – de be nem fejezett – középiskolai tanulmányokat igazoló középiskolai bizonyítvánnyal lehet-e igazolni az általános iskolai végzettséget? Ugyanígy egy egyetemi leckekönyv igazolja-e az érettségi végzettséget? Mindkét irat közokirat, és mind a két esetben előfeltétel a korábbi végzettség megléte. Ezért véleményem szerint a gyakorlatban ezek is alkalmazhatóak az említett végzettségek igazolására. Jól látom?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A valóságban ezek az iskolák ténylegesen egymás előfeltételei. Az azonban, hogy milyen okiratot fogadnak el az általános iskola vagy a középiskola elvégzéséhez az adott felhasználási céltól, az azokat befogadó intézmény előírásaitól függ.

Ingatlan adásvétel

Kérdés: Kötöttünk egy előadásvételi szerződést, melynek folyamán 150 ezer Ft foglalót tettünk, le a tulajdonos nem tudta levenni az ingatlanról a jelzálog bejegyzéseket, amelyek meghaladták az ingatlan vételi árát. Megegyeztünk, hogy mi benne lakva felújítjuk, hogy így többet ér majd és úgy meg tudjuk venni, ha többet írunk a szerződésre most, hogy felújítottuk az ingatlant, teljes korszerűsítés stb. A tulaj ki akar lakoltatni az ingatlanból, ügyvédi felszólítást küldött, hogy hagyjuk el az ingatlant. Mit tudok ilyen esetben tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérdése alapján nem adható pontos válasz. Az adásvételi előszerződés és az azóta eszközölt felújításokat bizonyító bizonylatok alapján, jogi úton tudja jogait érvényesíteni.

Ingatlan

Kérdés: A volt élettárssal van egy közös ingatlanunk. Jelenleg a közös gyermekünkkel és volt házasságomból született gyermekeimmel élek. Az élettárs ellen feljelentést tettem, mivel bántalmazta a fiamat és minket. Az eljárás nem zárult le, a volt élettárs pedig vissza akar költözni. Mit tehetek ellene? Az ingatlant értékesítve van, de ő addig itt akar lakni, míg nem adjuk el. Viszont féltem a gyerekeimet. Ha el kell költöznöm, bírósági úton vissza költözhetek-e a gyerekekkel? Merthogy nem önszántamból hagyom el az ingatlant, hanem azért, mert féltem és védem gyermekeimet! Félő az is, hogy az összes közüzemet nekem kell kifizetni, ha el kell hagynom az ingatlant, mert minden a nevemre szól. Ilyen estben mit tehetek? Ezt is bírósági úton tudom visszakövetelni, ha ilyen lesz?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A felvetett helyzet komplexebb attól, hogy e fórum keretein belül megválaszolható legyen, és számos információval nem rendelkezünk a teljes válaszadáshoz. A mielőbbi értékesítéssel megállítható lesz azon költségek növekedése, amelyeket utóbb vissza kell követeljen a volt élettársától. Végső esetben bírósági úton tudja visszakövetelni azokat a költségeket, amelyeket Önnek kellett megfizetnie a volt élettársa helyett, akkor is, amikor már nem lakott az ingatlanban. Ezzel kapcsolatosan fontos, hogy bizonyítani tudja, hogy Ön mikor költözött el az ingatlanból, és azt is, hogy a volt élettársa mettől meddig terjedő időtartamokban lakott ott.

Pénz adományozás

Kérdés: Ha a szülő pénzt adományoz nagykorú gyermekének, az adóköteles?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Egyenesági rokonok, így a szülő által a gyermekének adott ajándék esetén is, mentesülnek az ajándékozás utáni illetékfizetési kötelezettség alól.