Ingatlan bérbeadása vállalkozói tevékenységre

Kérdés: A barátom megengedné, hogy a lakása egy helyiségében végezzem a vállalkozói tevékenységem (fejlesztő foglalkozások gyerekeknek). Ő ezért nem akar pénzt kérni, ez jogilag rendben van-e így?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ezt szívességi lakáshasználatnak hívják, azonban ha telephelyet vagy székhelyet akar bejegyeztetni oda, vagy kell működési engedély a vállalkozáshoz akkor már szükséges lesz egy írásbeli megállapodás a használatról.

Árverés, vízközművek rendezése

Kérdés: Árverésen vásároltam egy ingatlant. A tulajdonos egy alkoholista férfi volt, többször adtam neki haladékot a kiköltözésre. Miután kiköltözött csak a takarításra több 100 forint ment el, olyan állapotban volt a ház és a telek. Azonban a közművek átírásánál jött csak az igazi pofon. A vízművek azt állítja, hogy ők megtagadják addig a fogyasztási hely újbóli bekötését, amíg nem fizetem meg a fogyasztási helyen keletkezett korábbi tartozást.  Egyáltalán nem érzem igazságosnak, hogy valaki más tartozását meg kell fizetnem, mikor az árverési jegyzőkönyvben az állt, hogy per- és tehermentesen vásárolom az ingatlant. Több mint 700 ezer forintot követel a vízmű, ami szinte a lehetetlen kategória. Két havonta fizetünk a családi házunkra 7000 forint víz számlát. Jelenlegi árakkal számolva is 16 év kell egy ilyen tartozás felhalmozásához. Lehet ilyenkor valamit tenni? Jogosan járt el a vízmű, amikor a fogyasztót nem kapcsolta le a hálózatról? Mit lehet ilyenkor tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar árverésen megvásárolt ingatlanok esetében felhívja a figyelmet, hogy az ingatlanon előfordulhat olyan közműtartozás, azaz vízdíjtartozás, amelyről az önálló bírósági végrehajtónak nincsen tudomása, így erről célszerű előzetesen kifejezetten a közműszolgáltatóktól tájékoztatást kérni. Leveléből az derül ki számunkra, hogy a vízmű szolgáltatóval már csak az átíráskor volt módja felvenni a kapcsolatot, így csak akkor szembesült azzal, hogy az ingatlanhoz még ez a teher kapcsolódik; amelyről ha korábban tudomást szerez, a kockázatok tükrében mérlegelhette volna a vásárlást.

Válás

Kérdés: Olyan kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy válófélben vagyok a férjemmel és építkezünk. Amikor a telket vettük még nem voltunk házasok és az ő nevén van. Az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor a telek és így a ház is az övé vagy közös lett minden, amikor házasok lettünk. Van hitelünk, ami az én nevemen lett felvéve. Az is közös vagy az az enyém?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához tudnom kellene, hogy Önök között a házasságkötést megelőzően mikor keletkezett életközösség.  A hitel szempontjából pedig az lesz releváns, hogy mikor vették fel. Fő szabály az, hogy az életközösség (nem a házasság, hanem az együttélés tehát!!!) ideje alatt szerzettek fele-fele arányúak, függetlenül a keresményektől. Így a kölcsön is fele-fele.

2004. évi CXV törvény a lakásszövetkezetekről

Kérdés: Egy budapesti lakásszövetkezetben vagyok tulajdonos és tag. A lakásszövetkezetnek volt három házfelügyelői lakása, amit a szövetkezet vezetője közgyűlési határozat nélkül bérlakássá alakított. Azt szeretném megtudni, hogy ezt így jogszerűen tette-e? Ennek a lakásszövetkezetnek nem háromtagú elnöksége, hanem egy megválasztott ügyvezető elnöke van. Amennyiben az elnök elkövette a hűtlen kezelést, akkor hivatkozhat, vagy védekezhet-e az általa elfogadtatott éves költségvetéssel? Tehát mondhatja-e azt, hogy a lakók elfogadták a költségvetést, még ha ezzel anyagi kár érte őket? Amennyiben a tagság kezdeményezése ellenére az igazgatóság és a felügyelőbizottság nem hívja össze, akkor a tagok összehívják a közgyűlést. Ez világos. Azt szeretném megtudni, hogy a közgyűlés lebonyolítása az igazgatóság feladata, vagy az összehívó tagságé-e?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdés pontos megválaszolásához kellene ismernem a szövetkezet működési szabályait és az elfogadott határozatokat. Utóbbi esetben a tagságé.

Illegális építkezés bejelentése

Kérdés: Egy ceglédi lakos illegálisan toldott az ingatlanához + 40 nm²-t. Amit velem csináltatott meg, ennek a munkadíját mindig halasztgatta, hétről hétre, napról napra. Ha már én nem kapom meg a munkadíjam, érezze ő is a törődést. A bejelentésről nem szeretném, ha tudna, hogy meglepetésszerűen érje.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A fórum az írásbeli segítségnyújtás, jogi természetű kérdésekben, az Ön által kívánt hatósági bejelentés megtétele iránt ilyen formában nem intézkedünk.