Kérdés: Tisztelt Uram! Kérdésem a következő. A kerületi önkormányzat által utalt keretösszegből (amely meghatározott számú munkavállalóra lett kalkulálva) a kifizető szociális főintézmény (megnevezni nem akarom), amelyet az önkormányzat tart fenn, visszatarthatja-e a 13. havi juttatást, abban az esetben, ha a munkavállaló intézményvezetői figyelmeztetést kapott év közben, de el nem bocsátották? Egyébiránt munkáját tisztességesen végzi.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Fontos kérdés, hogy munkáltatójával milyen jogviszonyban áll. Csak sejtem, hogy közalkalmazotti jogviszonyról beszélünk, melyet az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogsállásról szabályoz. Az sem mindegy, hogy milyen jogcímen kapta a 13. havi juttatást. Tisztázni szükséges van e kollektív szerződés az intézménynél, amely eltérhet a törvény adta szabályoktól. A Kjt. 77. § (2) A keresetkiegészítés feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg. Mindenesetre fontos megjegyezni, hogy az ilyen juttatások mindig feltételes módban vannak megfogalmazva a törvény szövegében (lásd: adható), azaz nem kötelező.