Kérdés: Szeretném a tanácsát kérni abban az ügyben, hogy 2019. júniusában vásároltunk a párommal egy új Ford Kuga gépkocsit a szentendrei Hoványban. Első tulajdonosként bíztunk abban, hogy élvezhetjük az új autó érzését és előnyeit, de sajnos nem így lett. Jelenleg 22.400 km van a gépkocsiban minimális használat mellett. Az elmúlt 14 hónapban ezen az autón cseréltek már: napfénytető motort, kuplung rendszert (többször is, mire rájöttek a hibára), turbót (hiányzó csapágyak miatt), valamint motort… Szeretném a tanácsát és a segítségét kérni abban, hogy milyen lehetőségeink lennének (esetleg szavatossági időn belül vagy bármilyen formában), ebben az ügyben? Korábban már említésre került ez az opció a Hovány felé, de tovább passzolták az ügyet Ford Közép-Kelet Mo. felé.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint : a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.  Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.