Kérdés: 50% ingatlan tulajdonrész kapcsán fordulok Önhöz. 2011-ben örököltem a budapesti társasházi lakásban tulajdonrészt. A tulajdonostárs haszonélvező jogcímen lakik a lakásban. A rossz emberi kapcsolatunk folytán nem volt lehetőségem a tulajdonrészem használatára. Tudomásomra jutott, hogy a tulajdonostárs évekre visszamenőleg igényt tart a lakás után általa fizetett közös költség felére. Jelenleg ez részemre havi 7.000 Ft terhet jelentene az évek alatt felgyülemlett összeg. Ha esetlegesen peres útra terelődne a helyzet, mivel tudom bizonyítani, hogy én ki voltam / vagyok zárva a lakáshasználatból? Nem tartok igényt bérleti-használati díjra, de ezáltal nem tartom jogosnak az irányomba felmerülő majd 1 millió Forint elmaradt közös költség összeget.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a közös költség a tulajdonosokat tulajdoni hányaduk arányában terheli, ebből következik tehát az, hogy a közös költség rá háruló arányát minden esetben a tulajdonostársnak kell megfizetnie akkor is, ha a lakást a haszonélvező használja. Jelen esetben tehát jogosan követelheti Öntől a másik tulajdonostárs az elmaradt közös költség megfizetését, függetlenül attól, hogy haszonélvezőként ő használja az ingatlant. (Érdemes azonban a közös költség összetevő elemeit megvizsgálni, mert nem minden elem után kell fizetni.)