Kérdés: Ingatlan adásvételi szerződést kötöttünk egy ingatlanra, tulajdonjog fenntartással, ami bejegyzésre került a földhivatalban. Az eladó egyoldalúan elállt a szerződéstől és újból eladta az ingatlant úgy, hogy a földhivatalba nem lett benyújtva az új adásételi szerződés. Kérdésem, hogy lehet-e érvénytelen ez a szerződés, mivel az Inytv. 17. § kimondja, hogy a széljegy hatálya azonos hatályú az elidegenítési és terhelési tilalommal?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mindenekelőtt az Önök között létrejött ingatlan adásvételi szerződésben foglaltak az irányadók. Az általános szabályok értelmében elállásnak abban az esetben van helye, ha  a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt, ha e törvény eltérően nem rendelkezik. Jelen esetében az eladó részéről történő elállás jogszerűségének vizsgálata, kizárólag az ügy pontos körülményeinek és a dokumentumok tartalmának ismeretében lehetséges. Az ingatlanon az szerez tulajdonjogot, akinek a tulajdonjogát a Földhivatal bejegyezte, szerződésszegésből eredő jogokat lehet érvényesíteni az eladóval szemben, ha annak feltételei fennállnak.