Kérdés: A “Pedagógusok új életpályájáról” szóló tv. végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendeletben felsorolásra kerülnek a köznevelési intézményben előforduló munkakörök és azok betöltésének feltételei. Az is megfogalmazásra kerül ezáltal a vonatkozó Korm. rendeletben, hogy 2024. év január hó 1-jével az egyes munkakörökben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya milyen jogviszonnyá kell, hogy átalakuljon (köznevelési foglalkoztatotti jogviszony vagy munkaviszony). Kérdésem konkrétan “óvoda” intézményre vonatkozik. A “konyhai kisegítő” (FEOR szám: 9236 ) munkakörben alkalmazott munkavállalót milyen jogviszonyba kell besorolni 2024. év január hó 1-jével kezdődően? Ugyanis a Púétv. és annak végrehajtási rendelete sem nevesíti a “konyhai kisegítő” munkakört, azon vonatkozásban, hogy 2024. év január hó 1-je után milyen jogviszonyban kell a köznevelési intézménynek, ezen munkakört betöltő személyeket alkalmazni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben nem nevesíti akkor az általános azaz munkaviszony lesz az irányadó.