Kérdés: A háztartásban és a gyermeknevelésben végzett munka a költségviselésben való részvételnek minősül (Új Ptk 4:73§ (2)). Hogyan érvényesül ez válás esetén a bírói gyakorlatban? Ha az egyik házastárs az életközösség megszűnése után mereven elzárkózik az ingatlanon végzendő bármilyen munkától (kert gondozása, háztartási eszközök működőképességének fenntartása), de még a kiskorú gyermekek ellátásával és nevelésével kapcsolatos feladatokban sem vesz részt, akkor a másik házastárs munkája hogyan számítható be a költségviselésben való részvételként? Ha pl. a korábbi hitelekből és a közös lakás aktuális számláiból fakadó havi kötelezettség összesen 200 ezer Ft, akkor a jól kereső feleség és az alacsony nyugdíjjal rendelkező férj között jóváírható valahogy a férj otthoni munkája és a gyermekek nevelésében vállalt tevékenysége?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által hivatkozott szakaszszám szerződésben, vagy bírósági határozatban létrehozott vagyon elkülönítési rendszerről szól, vagyis elsődlegesen annak a rendelkezései lesznek irányadók. Ez tehát nem vonatkoztatható az Ön esetére. Egyébiránt a szülő akkor is kötelezhető gyermektartásdíj fizetésére, ha a gyermek az ő háztartásában él, de tartásáról nem gondoskodik [Ptk. 4:216. § (2)].