Kérdés: Egy kismotor adásvétele után két nappal jelentkezett a vevő, hogy a motor rossz, hibás csörgő hangot ad. A motort a vevőnek visszahozza, a vételárat visszaköveteli. A motort az eladónál átnézte kipróbálta, megfelelőnek találta. Motoron a vevő az otthonába hajtott, 20 km távolságra. Kérdésem az volna, rejtett hibára hivatkozva van joga követelőznie a vevőnek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Polgári Törvénykönyv szabályai szerint a vevő a termék hibája esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet az eladóval szemben. Az eladó felelősségét, csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett, vagy gyártási hibának). Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibás terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. A vevő a kellékszavatossági igény értelmében kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát kijavíthatja az Eladó költségére, illetve a szerződéstől is elállhat. Fontos azonban, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Követelni mindig lehet, az már egy más kérdés, hogy jár-e. Ebben az esetben a hiba kapcsán iü. szakértőnek kellene kimondania, hogy az az adásvételkor is fennállt-e.