Kérdés: Van-e lehetőségem magánszemélyként bármely jogalanyról információt, adatot kérni bármely államigazgatási szervezettől, kizárólag bírósági peres eljárásban történő felhasználásra? Ha igen, ezt milyen módon, milyen feltételekkel tehetem meg.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Természetes személyek személyes adatai csak kivételes esetekben továbbíthatóak az érintett hozzájárulása nélkül, ezért magánszemélyként Önnek alapvetően nincs jogosultsága ezen adatokhoz hozzáférni. Peres eljárásban, igazolva a célt, ez kivételesen mégis megtehető. Amennyiben ennek a szerv nem tesz eleget, a bíróság felé kell indítványoznia, mert akkor az fogja megtenni. Jogi személyek esetében azonban nincs ilyen erős védelem, a nyilvános nyilvántartásokból le tudja kérdezni az adatokat.