Kérdés: Hívói oldalról történő hangrögzítés: Telefonhívások esetén a hangfelvétel készítésének jogalapja az érintett előzetes tájékoztatását követő hozzájárulásán alapulhat (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §.). Egy kérdés azonban felmerül, hogy a hívói oldalról készülhet-e hangrögzítés (nyilván a mai okos készülékekkel igen) és ha a hívó készít ilyet, azt miként használhatja? Nem kell-e valahol felhívni a hívók figyelmét erre a körülményre illetve ennek vonzataira? Vélhetően a hívó fél ilyen irányú magatartását korlátozni nem lehet… Vagy mégis?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hangfelvételhez való jog az ember nevesített személyiségi jogai közé tartozik, ezáltal minden személy vonatkozásában egyaránt érvényesül az a követelmény, hogy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges, így ha hangfelvétel készítése előtt nem hívják fel erre vonatkozóan a figyelmét, valamint abban az esetben, ha nem járul hozzá a hangfelvétel készítéséhez, úgy személyiségi jog sérelme miatt peres eljárást kezdeményezhet a sértett fél.