Kérdés: 2011-óta nem tudtam fizetni a hitelemet, azóta sem ők, sem én nem jelentkeztünk. Tegnapi nap 8 év után 2021.04.19-én kaptam egy fizetési felszólítást, hogy 15 napon belül fizessek meg 3.685.710,02 Ft-ot, ellenkező esetben fizetési meghagyást fog kezdeményezni. Kérdésem az elévüléssel kapcsolatba lenne.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az általános elévülési idő öt év, ugyanakkor az elévülés a követelést nem szünteti meg, csak a bírósági úton való érvényesíthetőséget zárja ki. Az elévülést több cselekmény is megszakíthatja (egyezség, csődeljárás, tartozás elismerése, bírósági úton való érvényesítés érdemi döntéssel). Elévülésre csak kérelemre lehet hivatkozni, azt semmilyen hatóság vagy bíróság nem veszi figyelembe hivatalból. Adott esetben sor kerül egy fizetési meghagyásos eljárásra, amely esetén a fizetési meghagyásnak ellent kell mondania, majd ezt követően fog perré alakulni az ügy.