Kérdés: Édesapám után örököltünk a testvéremmel egy fél házrészt, amin édesanyánk haszonélvezeti joga van. Édesapánk egy kölcsönügylet alapján adósként volt nyilvántartva, mely kölcsönügyletben a testvérem is érdekelt volt, én nem. Édesapám halála után azonban az adósságot én is örököltem, nem csak a testvérem. Kérdésem: a végrehajtó az én fizetésemet is tiltathatja vagy csak az örökölt házrész értékéig vagyok felelős az adósságért? Egyszerűbb lenne az életem, ha a testvéremnek ajándékoznám az örökségemet? Mert azt semmiképp nem akarom, hogy a testvérem adóssága miatt az én fizetésemet tilthassa a végrehajtó.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Tartozás öröklésekor kizárólag az örökölt vagyon nagyságát veszik figyelembe. Ha a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, akkor öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel. A további érdemi válaszhoz minden részletet ismernem kellene.